Friday, September 26, 2014

Emmastes puhuvad külmad tuuled

Esmaspäeva õhtul sain telefonikõne ja teatati, et Emmaste vallavolikogu opositsioon ehk valimisliit (VL) Emmaste Eduks on täies koosseisus tagasi astunud ehk kirjutanud avalduse volikogu liikme kohast loobumiseks.
Rändame kõigepealt ajas tagasi. 20. oktoobril 2013 toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Puhtalt numbreid vaadates kaotasid Emmaste senised võimulolijad 2009. aasta valimistega võrreldes 141 häält, samas kui opositsioonis olnud valimisliit kogus 21 häält rohkem. Seekord siis vastavalt 197 ja 337 poolthäält.
See tähendab, et volikogus sai VL Emmaste Eduks (endine VL Ausus ja Usaldus) kolm kohta, VL Ühtne Emmaste (endine VL Emmaste Koostöö) aga viis. Lisaks pääses volikogusse IRLi esindaja ehk allakirjutanu.
Valimistejärgses Emmaste valla lehes kirjutas endine volikogu esimees Merike Kallas: “Emmaste kapteniks on Emmaste rahvas, kes teab, mis on vallale hea. Meeskond (volikogu) on valitud, tüürmaneid hakatakse peagi valima. Soovin, et mindaks edasi sealt, kus pooleli jäädi, et ei hakataks kõigepealt jõupositsioone paika panema.”
Päris ilma jõupositsioonide selgitamiseta me hakkama ei saanud. Volikogu esimehe valimisel kogus Ülo Kikas viis häält Gustav Kotkase nelja vastu. Aseesimehe valimisel jäi allakirjutanu täpselt sama tulemusega alla Kallasele.
Sealjuures ei hääletanud valimisliidud ühtselt. See oli seotud Kikase ideega, et volikogus ei olekski võimulolijaid ja opositsiooni, vaid me ajaks ühiselt Emmaste asja.
Kirjutasin ise eelpool mainitud vallalehes: “Väikeses vallas ei ole mingil juhul arukas energiat omavahelisele kemplemisele kulutada. Tegemisi jagub piisavalt. Ja kes uuris eri nimekirjade programme, veendus, et sihid on meil suuresti samad. Viis lõpp-punkti jõudmiseks võib erineda, ent konstruktiivse arutelu käigus on kindlasti ühiste lahendusteni võimalik jõuda.”
Nüüd peagi täituvat esimest volikogu tööaastat vaagides tunnustan Ülo Kikast, et ta on oma põhimõtetele truuks jäänud. Ta on tõsiselt pingutanud selle nimel, et rahva poolt valimiste läbi moodustatud laevameeskond tõesti töötaks meeskonnana ja sõuaks sihiga jõuda samasse sadamasse.
Üks märksõna on olnud kaasamine. Tunnistan, et olin selle vastu, et Merike Kallas revisjonikomisjoni juhiks valida, kuna ta oli just volikogu esimees olnud, seega pidanuks iseenda 2013. aastal tehtud tööd kontrollima. Komisjoni esimeeste valimisel lähtuti aga põhimõttest, et hajutame juhtimist eri nimekirjade vahel. Ja et Emmaste Eduks seda kohta soovis, siis seitsme poolthäälega ta revisjonikomisjoni juhtima valiti.
Sääraselt, kõiki osapooli kaasavalt oleme püüdnud edaspidigi toimetada.
Tõsi, on olnud ka erimeelsusi. Enamjaolt on need olnud seotud just 2013. aasta tegemiste või tegematajätmistega. Näiteks eelmise vallavanema Tiit Peedu pärandusega – maksmata jäänud arve tänavavalgustuse tööde kohta, ligi 50 000 eurot, tuli ette planeerimata lisada tänavuse aasta eelarvesse. Või näiteks 19. aprillil rahandusministeeriumist saabunud kiri “KOV finantsseaduse rikkumise kohta”, kus tuuakse välja, et valla netovõlg oli eelmisel aastal pea 70 protsenti ehk lubatust 10 protsenti enam. Seda fakti ei teadnud isegi eelmise volikogu liikmed.
On selge, et kui raha on piiratud koguses, tekkivad ka erinevad arvamused, kuhu seda suunata. Ehk millised objektid peaksid eelisjärjekorras rahastuse saama. Praegu on võetud suund, et aastal 2015 tuleb Emmastes taasavada tankla. Lisaks tahame järgnevatel aastatel oluliselt vähendada valla võlakoormust. Tean ka, et Emmaste Eduks eelistanuks Sõru Sara ehk sadama välilava projektiga edasi minemist.
Aga see on valikute ja kokkulepete küsimus. Selleks, et ühiselt paika panna, kuidas peaksime edasi minema, on just praegu käimas Emmaste arengukava 2015–2022 koostamise protsess. Arengukava koostamise käigus on võimalus kaasa rääkida kõigil vallaelanikel. Näiteks laseme lasteaialastel sel teemal joonistada. Just täna (kolmapäeval) arutasin ideekohvikus meie koolinoortega valla tuleviku teemadel. Toimuvad otskondade ideeõhtud jne.
Lõpliku otsuse peab aga langetama volikogu. Sestap ongi mul kahju, et üks valimisliit täies koosseisus volikogutööst kõrvale otsustas astuda. Jah, ma saan aru, et neil on eriarvamused praeguse vallavalitsusega. Aga meenutame, mida proua Kallas valimiste järel kirjutas – rahvas on kapten ja rahvas teab, mis vallale on hea. Ja rahvas andis võimaluse valda juhtida valimisliidule Ühtne Emmaste.
Tean, et valmistati ette umbusaldusavaldust vallavanemale. Kui puudub usaldus, siis KOKSi järgi on veerandil volikogu liikmetest võimalus algatada umbusaldushääletus. See olekski sellisel puhul olnud asjade õige käik.
Praegu tekib aga küsimus, et mis saab valijate usaldusest? 197 inimest, kes andsid oma hääle valimisliidule Emmaste Eduks, jäävad nüüd ju volikogu tasandil esindamata.
Samas selge on see, et elu seisma ei jää. Isegi kui selle lükkega taheti suuremat (meedia)tähelepanu tõmmata, on see ühekordne (tühi)käik.
Me austame inimeste valikut otsustajate ringis mitte olla. Volikogus toolid tühjaks ei jää, viimase võimalusena tulevad asendusliikmeteks lihtsalt teiste nimekirjade esindajad.
Kindlasti pakume opositsioonile jätkuvalt võimalust komisjonide töös kaasa lüüa. Kindlasti jätkame tööd tugeva ja ühtse Emmaste nimel. Puhugu mistahes tuuled, laev peab edasi purjetama!

Ilmus Hiiu Lehes (26.09)

No comments:

Post a Comment