Tuesday, January 12, 2010

Pühalepa vald

8. jaanuari Hiiu Lehes ilmus Kärdla linnapea Georg Linkovi arvamuslugu „Kärdla- jätkusuutlik linn“. Linkov rääkis otse ja ausalt, et olukord linna rahaasjade osas on keeruline, paradiis ukse taga ei terenda. Vastu tuleb võtta raskeid ning valusaid otsuseid.
Ent põhiline selle artikli juures on asjaolu, et uus linnapea väärtustab avatust ning kodanikega suhtlemist. Võimu juurde valitu ülesanne ongi inimesi omavalitsuse tegemistega kursis hoida ja informeerida. Ka siis, kui uudised on halvad või väga halvad.
Üks põhjustest, miks mina oktoobris oma valla volikogusse kandideerisin, oli samuti seotud avatuse, läbipaistvuse ning kommunikatsiooniga. Ma leidsin, et selles osas saab tublisti areneda. Saab ka praegu. Kahjuks.
Oktoobri lõpus, peale valimisi suhtlesin praeguste võimulolijatega. Ütlesin ka siis, et informatsiooni edastamist valla elanikele saab tunduvalt paremini korraldada. Mulle tundus, et ka minu vestluskaaslased olid sama meelt ja selles osas võetakse midagi ette. Vist eksisin.
Pühalepa valla ametlik häälekandja on kord kuus ilmuv Pühalepa Teataja. Enne kohalike omavalitsuste valimisi 18.oktoobril 2009 ilmus kahes lehes järjest kandidaatide nimekiri. Viinakuu leht koosnes suures osas valimistel osaleva kahe valimisliidu ja ühe erakonna valimisplatvormist. Tore- valla elanikke informeeriti, kelle vahel nad valida saavad. Aga novembrikuu lehes võis valimistega seostada vaid kolme pisikest „tänan toetuse eest!“ kirja kandideerinutelt. Valimistulemusi ei kajastatud. Kas võitjad ei olnud oma häältesaagiga rahul?
Niisamuti ei peetud vajalikuks valla elanikke informeerida omapärasest olukorrast- isegi kogu vabariigi mastaabis- vallavolikogus. Jõulukuu lehes avaldati komisjonide koosseisud. Kõigi komisjonide koosseisud, peale ühe. Revisjonikomisjoni. Miks? Sellepärast, et volikogu esimees on ise ka revisjonikomisjoni esimees! S.t et sisuliselt kontrollib ta ise enda tehtud tööd. Pole paha. Tõe huvides olgu lisatud, et selle eest on ta endaga ühes nimekirjas kandideerinutelt juba võtta saanud. Peagi peaks see halenaljakas olukord muutuma. Loodetavasti.
Komisjonide osas on huvitav veel asjaolu, et valimistel enim hääli kogunud kandidaati pole ühtegi komisjoni kaasatud. Kas tahtlikult või ei soovinud ta ise osaleda, ei oska kommenteerida. Aga igal juhul jääb tema osaks nüüd vaid volikogu istungitel osaleda.
Võib-olla on see minu isiklik viga, et pärast kesk- ning kõrghariduse omandamiseks kulunud aastaid tagasi Hiiumaale tulles näen tonti seal, kus seda ei ole. Võib-olla vallarahvale meeldib praegune olukord. Võib-olla ei oodatagi valla lehest sisulist informatsiooni. Aga valimistel saadud kuues tulemus ning võimulolijate ülinapp edu ei luba mul vaiki olla.
Teie, kes te olete seda valla nime kandvat laeva tüürimas, peaksite ju hästi teadma, et te ei ole „väljavalitud“ või „Jumala armust määratud“. Te olete seal just ja ainult selle pärast, et rahvas on teid sinna valinud. Te esindate oma valijaid. Teie ülesannete hulka kuulub ka elanike informeerimine oma tegevusest. Ja info edastamine ei ole iga 4 aasta tagant koju saadetav värviline brožüür. Miks nimetatakse riigi ja omavalitsustega seonduvat avalikuks sektoriks?