Friday, July 31, 2015

Edukas Emmaste

Teisipäevane (21.07) Hiiu Leht kajastas Emmaste valla jaoks positiivset sõnumit ehk Maksu- ja tolliameti 2015. aasta esimese poolaasta andmeid omavalitsuste maksulaekumise kohta.
„...esimesel poolaastal oli tulumaksulaekumise kasvunumbriga jätkuvalt esirinnas Emmaste vald,“ seisis lehes. Rõõm lugeda. „Jätkuvalt esirinnas“ kõlab küll nagu oleks see justkui tavapärane. Seda pigem mitte, sest arvan, et selle taga on siiski meie valla tragide ettevõtjate ja tublide inimeste kiiduväärt töö.
Samas on ajalehel õigus, sest Emmaste vald näitas ka möödunud aastal suurimat kasvu maksutulu osas. 2014. aastal tõdesime samuti üle kümneprotsendilist tulumaksulaekumise tõusu.
Käesoleva aasta esimese kuue kuuga kasvas tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aastaga Emmaste vallas 18%. Hiiu maakond tervikuna jagas tulumaksulaekumise arvestuses maakondade lõikes teist kohta. Väga positiivne.
Nagu mainisin, on „selles süüdi“ meie ettevõtjad ja töötajad. Vald ehk vallavalitsus ja volikogu saavad olla toetajaks. Usun, et seda on suudetud olla. Kindlasti on siin samuti arenguruumi, ent numbrid näitavad, et eelmise valitsemisperioodi „august“ oleme välja astumas.
Ise pean väga oluliseks, et volikogu ja vallavalitsuse vahel toimiks sünergia. Meil küll ei ole ideaalselt õnnestunud realiseerida eesmärki, et volikogus puuduks opositsioon-koalitsioon rindejoon, ent selle traditsioonilises poliitilises mõttes sellist mudelit tõepoolest pole.
Võrreldes eelmise perioodiga, kus volikogu vaid kinnitas vallavalitsuse eelnõusid (protokollidest on näha, et peaasjalikult tehti grammatilisi-keelelisi muudatusi), on volikogu saalis sisulist arutelu ning ka volinikud ja komisjonid töötavad välja eelnõusid-määruseid.
Laiapõhjalised otsused on valla huvides. Väga positiivseks pean tehtud valikut arengukava osas. Peale suvepuhkuseid kooskõlastusringile jõudva uue arengukava juures oleme algusest peale rakendanud vallaelanike võimalikult laia kaasamist. Viimasel volikogu istungil leppisime kokku, et järgmise aasta valla eelarve juures rakendame kaasavat eelarvet ehk vallakodanikel on reaalne ja otsene võimalus ise kaasa rääkida, mis on uuel aastal oluline esmajärjekorras ära teha.
Volikogus on olnud eriarvamusi. See on tegelikult positiivne, kui tegemist on eriarvamustega, mitte isiklike vastuoludega. Sel juhul näitab see organi tugevust, kuna osalistel on võimalus enda arvamus välja öelda.
Samas põhimõtteliste küsimuste puhul oleme suutnud ka üksmeele saavutada. Näiteks tankla puhul anti vallavalitsusele konkreetne signaal, et see asi tuleb ära teha. Teisalt on toetatud vallavalitsuse häid ideid. Nii on sel suvel ringi liikudes näha, et tänu teehöövli ostmisele on kruusateede kvaliteet paranenud.
Isiklikult pean aga materiaalsetest asjadest olulisemaks inimesi ja nende heaolu. Mul on hea meel, et valda on tööle asunud väärt naised, kelle rolli valla asjadele positiivse tõuke andmises kuidagi alahinnata ei saa. Liialdamata öeldes seisab vallavalitsus tegusate naiste õlgadel. Nii nagu allasutusedki on naiste suunata.
Haridus- ja kultuurikomisjoni soov taastada vallas kultuurinõuniku ametikoht jõudis sel kevadel kultuuri- ja spordispetsialisti konkursiga positiivse lahenduseni. Kui veelkord Hiiu Lehe juurde tulla, siis nädala eest kandis selle juhtkiri pealkirja „Leidke ja aidake tegijaid!“ Seal kirjutatuga samal eesmärgil seda ametikohta vaja oligi. Et toetada ja innustada meie tublisid tegijaid. Meie sädeinimesi.
Inimeste märkamise, innustamise ja toetamisega ongi seotud järgmise perioodi suurim väljakutse. Emmaste vallas elab 1256 elanikku. Ja see arv on pidevalt kahanenud. Vaikselt, kuid kindlalt. Eesmärk ei saa olla väiksem, kui selle trendi muutmine.

Selle sihiga volikogu ja vallavalitsus ka tegutsevad. Usun, et siinsetel ettevõtjatel ja sädeinimestel on samasugused eesmärgid. Teie senine panus on igal juhul väärt väetis selle võimalikuks muutmisel. Aitäh teile selle eest!

Ilmus Hiiu Lehes 24.07