Thursday, April 30, 2015

Istung 20

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 20

Vallavalitsuse info
Uus valla kultuuri- ja spordispetsialist Anne-Ly Torstensson tutvustas end.
Tulumaksu laekunud 223 tuhat kolme kuuga, võrdluseks, seda on 13,6% enam kui 2014. Arvelduskrediiti ei kasutatud. Sõlmiti notariaalne leping tankla kinnistu ostuks. Edasine sõltub ka tänastest volikogu otsustest.
Kristi: prügiteema- Emmastes konteinerid liialt suure tee peale paista, probleeme ka Nurstes,  sinna pannakse muud prügi. Kas on võimalik viia suurtele majadele lähemale, Nurstes poe taha.
Tiit: pooleteise tunni eest kõndisime sealt mööda, pakendikonteinerid on seal, küsimus on, et kuhu need paigutada. Nurstes jäätmemaja, kus kogutakse pakendit. EMKO viimastel nädalatel palju sealt muud prügi ära viinud. Lahendusevariant on kaamera paigaldamine. Vallal on kohustus pakendeid koguda.

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Kõik poolt

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.
Poole arutelu ajal jõudis istungile Gustav.
Mõned muudatusettepanekud hääletati poolt (5-3), mõned (4-4)
Kokkuvõttes 7 poolt

Revisjonikomisjoni esimehe tagasiastumise avalduse läbivaatamine. Revisjonikomisjoni liikme ja esimehe valimine.
Kandidaadid esimeheks Tiit Laun ja Teet Laja.
Tiit Laun 6 poolthäält ja Teet Laja 3 poolthäält. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Tiit Laun

Volikogu seisukoht noortekeskuse juhataja Kaie Pranno koondamise kohta
Kaie Pranno täskohaga jätkamise poolt Ülo, Hergo, Teet, Kristi. Vastu Katrin, Tiit, Vahur, Maido, Gustav. Häältega 5-4 ei toetatud Kaie Pranno tööle ennistamist.

Emmaste valla 2015. aasta eelarve I lisaeelarve.
Heidi: toimunud oluline muudatus. Selgitas esialgset varianti (Uus variant saadeti kell 15 volikogu liikmetele- vahemärkus)
Gustav: eile eelarvekomisjonis arutelu, kas võtta liisingusse või osta kohe välja, toetati välja ostmist.
Viimase variandi poolt 8

Vallavara kasutusse andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele.
Kõik poolt

Hankelepingu sõlmimine.
Kõik poolt

Ülevaade valla haridus- ja kultuurikomisjoni tööst
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Hergo andis ülevaate

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
Tegeleda sellega järgmisel korral
Kõik poolt