Thursday, November 28, 2013

Istung 4

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 4

Vallavanem andis ülevaate esimestest töönädalatest. Vallasekretäri konkurss lõppeb 2. detsembril. Finantsjuhi leidmiseni ostetakse teenust sisse. Eelmise vallavanemaga ei ole õnnestunud kokku saada. Täpse ülevaate rahalisest seisust, mille vallavanem esitas, saab protokolli amphorasse jõudmisel.

Eelarve ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine. Ühehäälselt kinnitati liikmeteks Tiit Paulus, Arvu Kastein, Helve Russak, Ülo Kikas, Gustav Kotkas (esimees), Merike Kallas, Hergo Tasuja ja Maido Rand.

Volikogu esimehe töötasu määramine. Ülo Kikas taandas ennast arutelult ja hääletamiselt. Ühehäälselt otsustati jätkata senise töötasu suurusega ehk 350€ pluss kulupõhine sõidukompensatsioon.

Vallavanema töötasu. Ühehäälselt otsustati jätta summa seniseks ehk 1550€ kuus.

Vallavalitsuse ametiautota liikmetele hüvitatakse kuni 64€ suuruses summas sõidukulud sõidupäeviku alusel, ühehäälne otsus.

Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku liikmeteks kinnitati vallavanem ja volikogu esimees, lisaks Gustav Kotkas (asendaja Maido Rand), Vahur Leenurm (asendaja Harri Hiis) ning Avo Kail (asendaja Merike Kallas).

Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeteks kinnitati Ülo Kikas (asendaja Gustav Kotkas) ja Tiit Paulus (Hergo Tasuja).

Kooli hoolekogu vallapoolseks esindajaks määrati Hergo Tasuja.

Thursday, November 14, 2013

Istung 3

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 3.

Vallavanema valimine.
Kandidaadiks esitati Tiit Paulus. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 3 vastuhäält.

Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine.
Tehti ettepanek määrata liikmete arvuks 5. Kinnitati ühehäälselt. Tiit Paulus esitas vallavalitsuse liikmeteks järgnevad inimesed: Raivo Mölder, Toomas Holsmer, Harri Hiis, Tõnis Saarnak. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 3 vastuhäält.

Senise vallavalitsuse volitused lõpetati ning vallavanem Tiit Peedule määrati 2 keskmise kuupalga suurune lahkumishüvitis.

Komisjonide koosseisude kinnitamine. *
Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks esitas selle esimees Hergo Tasuja järgnevad inimesed: Liina Lepamaa, Tiina Koit, Katre Pruul, Heli Lindmäe, Ivi Teller, Marko Pruunlepp (noortevolikogu esindaja). Hääletustulemused: 8 poolthäält.
Sotsiaalkomisjoni liikmeteks esitas selle esimees Maido Rand järgnevad inimesed: Kai Lauter, Svetlana Paomees, Maiu Hiis, Kristi Ugam, Külli Tintse. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 2 vastuhäält.
Eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine lükati edasi järgmisele volikogu istungile.

*Seoses vallavanemaks valimisega ei osalenud edasises hääletamises Tiit Paulus.

Friday, November 8, 2013

Istung 2

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 2.

Päevakorra punkt 1. Vallavanema valimine.

Esitati kandidaat Tiit Paulus.
Paulus ise taandas end hääletamiselt. 4 poolt- ja 3 vastuhäält. Ehk ei saanud koosseisu häälteenamust ja vallavanema valimine lükkub järgmisele istungile.

Päevakorra punkt 2. Komisjonide esimeeste valimine.

Revisjonikomisjon. 
Esimeheks valiti 7 poolthäälega Merike Kallas. Liikmeteks Hergo Tasuja 8 ja Avo Kail 7 poolthäälega.

Haridus- ja kultuurikomisjon.
Kandidaatiteks esitati Liina Lepamaa ja Hergo Tasuja, Lepamaa taandas ennast. Esimeheks valiti 7 poolthäälega Tasuja.

Eelarve- ja majanduskomisjon.
Esimeheks valiti 8 poolthäälega Gustav Kotkas.

Sotsiaalkomisjon.
Esimeheks valiti 5 poolthäälega Maido Rand.

Osales 8 volikogu liiget.