Thursday, September 25, 2014

Istung 13

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 13.

1) Vallavanema info. 31. augusti seisuga on tulumaksu laekunud 536 tuhat, mis on 68,1% planeeritust. 43 tuhat on laekunud maamaksu, mis on 67,4% ettenähtust. 68,9% on aasta tulude laekumine täidetud, võrreldes 2013. aastaga on 8,5% tulude tõus. Kulud 65,8% aasta peale planeeritud. Elame kokkuhoidlikult.
Sõru sadama projektirahadest on tehtud välisvalgustus, ei sega hilisemaid töid. Taotluse juures tuli teha valikuid. Kalaleaderist eraldati just nii palju raha, kui praeguseid töid teha sai, rohkem me ei saanud, see on ka põhjus, miks Sõru Sara ehitus ei ole edasi liikunud.
Hasartkomisjonist raha taotlus käib läbi haridusministeeriumi, sealsetest vahenditest, omaosalus vähemalt 20%. Hetkel puuduvad valla omavahendid, sestap ei ole taodeldud. Riigieelarvest saadud 10000 on hästi investeeritud, soojapidavuse parandamiseks koolis.
Allasutused ettepanekud esitanud 2015 eelarveks, lähteandmete kokkupanek käib. 

Ülo: lapsevanem helistas seoses vallavalitsuse istungiga. Ta luges välja, et lastehoidu ei toetata.
Kristi: selline protokollitud seisukohaavaldus on kirjas; luges ette väljavõtte protokollist
Tiit: ma ei loe sealt välja, et otsused on tehtud

Ülo: kas saaks väljavõtted EMKO tegevustest, eriti kuna on tehtud investeeringuid
Harri: on läinud plaanipäraselt, oleks võinud ehk ka rohkem, aga kui arvestame nt ehitusmahte sel aastal, siis pole viga. Rahalises mõttes, teenuseid oli mõeldud 11 tuhat, 8 kuuga on 7900. Kruusamüük tagasihoidlikum varasemast. Julgen loota, et aastaplaan täitub
Ülo: teehöövel, kas on olnud kasutust väljaspool valda
Harri: natukene, aga jah, osutasime teenust, julgen loota et tulevikus rohkem.
Pakendikonteineritest – kohad paika pandud 2007. aastast, lisandumisi 2009; suhtlesin käitlejatega, tundub, et hakkab paindlikumaks muutuma tühjendamine, julgen loota, et järgmisel suvel pilt parem

2) Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu mittekooskõlastamine
Kõik poolt

3) Sõru sadama pumpla. Volikogu kooskõlastus
Projekt valmis, jääkveed üle valla kinnistu, selleks luba vaja; KKA heakskiit.
5 poolt, 1 vastu

4) AS Saarte Liinid vee-ettevõtjaks määramine
SL pumpla omanik, et saaks teha taotluse projektile, siis vaja olla vee-ettevõtja
Kõik poolt

5) Sõru sadamatele nime ja ala määramine
2012.a. määras volikogu nimedeks paadisadam ja SL omanduses olev praamisadam; ettepanek valla sadam väikelaevasadamaks nimetada, teine Sõru parvlaevasadam (SL oma), sissesõit võrdsete osadena mõlema oma.
Kõik poolt

6) Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord 
Sellist korda pole varem olnud, seda on vaja et oleks selgus.
Ametiautosid on vallal 5.
5 poolt, 1 ei hääletanud

7) Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine
5 poolt, 1 vastu

8) Vallavolikogu liikmetele hüvitise maksmine
6 poolt

9) Emmaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026 kinnitamine 
Vajadus SL projektist tingitud. Et nad saaks tuge, peab see ka meil kajastatud olema, seni Sõru piirkonda polnud mainitud. Tegelikult AK nõuab suuremat ümbervaatamist.
5 poolt, 1 ei hääletanud

10) Emmaste valla arengukava 2004 - 2018 kinnitamine 
Praegu kehtiv, iga aasta peaks korra järgi kinnitama. Praegust vajadust rahuldav ja uus välja töötamisel.
5 poolt, 1 vastu

11) Emmaste valla eelarvestrateegia 2015 - 2018 kinnitamine 
Üldised alused rahandusministeeriumi prognoosidest. Tulumaksu prognoos uueks aastaks +2,2%, sõltub peamiselt kahest asjast- maksumaksjate arv ja sissetulekud.
5 poolt, 1 vastu

12) Emmaste valla 2014. a. I lisaeelarve kinnitamine 
Tänaseks on selgunud juba mõned muudatused, mis vaja sisse viia.
Suuname II lugemisele, parandusettepanekutele avatud. Kõik poolt.

No comments:

Post a Comment