Monday, April 17, 2017

Istung 45

Emmaste Vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 45
Kohal 7 liiget

Vallavalitsuse info
Tiit: 254 tuhat tulumaksu on laekunud 3 kuuga. Võrreldes 2016.a. märtsiga 4,2% enam, kolme kuuga 8% enam. Haldi bussipeatusesse on saanud üles uus bussipaviljon. Neljapäeval avamine.

Katrin: mis Sõru sadamas saab toitlustuse osas?
Tiit: ei tea, teine konkurss kohe algamas, kõrtsi osas vastakas informatsioon.
Ülo: kuidas kaasava eelarvega läheb?
Tiit: info valla kodulehel väljas, hääletamine alanud.
Hergo: mul üldisem küsimus, aga seostub ka kaasava eelarvega. Tiit, kuidas iseloomustad enda juhtimisstiili. Kas pead pigem oluliseks määrustest täpselt kinni pidamist või paindlikkust? Ülo, ja Sa võid mind ise parandada kui ma eksin, on minu hinnangul selgelt teist varianti järginud.
Tiit: esmatähtis määrusest kinni pidada, aga võiks näidata paindlikkust.
Hergo: kui mõtlen kaasavale eelarvele, siis minule jäi arusaamatuks teise sõelumiskomisjoni koosoleku korraldamine. Eriti kuna määruse järgi midagi enam muuta ei saanud ja ei muutunudki. Viimane näide on MTÜ-de toetustaotlused. Kaks toetustaotlust jäeti kõrvale aruande puudumise tõttu- kas asjaosalisi teavitati nende puudumisest?- samas kui kolme toetustaotlust, mis taotluse esitamiseks määruses ette nähtud tähtaega ületasid, arvestati. Jääb mulje, et natukene valikuliselt tõlgendame määruseid. Puudub selge joon, et kas järgime määruseid või püüame paindlikud olla.
Tiit: minu meelest vaid üks hilines.
Kairi: tegelikult oli rohkem. Kui võib, ma vastan. Meil oli pikk arutelu sel teemal. Määruses oli mitu punkti, mille tõttu ühe või teise kõrvale võinuks jätta. Taotluse esitamise hilinemise korral polnud otseselt kirjas, et siis ei saa taotlust arvestada, erinevalt aruande esitamisest.
Tiit: kogu määruse peaks ümber tegema, et oleks rohkem selgust.
Kristi: mul on ka vallavanemale küsimusi, aga ma suunaks need pigem volikogu liikmetele, kui võib. Kuna vallavanemalt ei ole ma korduva küsimise peale vastuseid saanud.
Ülo: praegu on vallavalitsuselt küsimuste küsimine, kas liigitub sinna alla... võib-olla muude küsimuste all räägime sellest.
Kristi: võime ka nii teha.

Volikogu otsus „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine“
Ülo: kas oli juhus, et kõigis valdades toimus üheaegselt ja oli sama sõnastus või kuidagi kokku lepitud?
Kairi: pigem langes nii kokku.
Hergo: Ülo küsimuse jätkuks, vahel on kokkulangevus tore. Arvan, et seetõttu oli segadust vähem ja pean mõistlikuks, et rahvahääletus toimus samaaegselt ning sama sõnastusega kõigis valdades.
Kinnitada. Kõik poolt.

Volikogu otsus „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks”
Tiit: tegelik bussi vanus 26 aastat, eelmine kord ütlesin 20. Vaidlesime tükk aega majas, võtsime lõpuks tehnilise passi ette ja saime selguse majja.
Ülo: mis kasutusrendi kasuks räägib?
Tiit: saab viie aasta pärast kas välja osta või tagasi anda.
Ülo: kuidas soodsam on?
Tiit: minul ei ole selle vastu midagi, kui volikogu otsustab, et kohe välja osta.
Ülo: luksuslik ost, kas oleme valmis taluma seda kriitikat?
Arutati ja kaaluti erinevate variantide plusse-miinuseid.
Hankida vallale uus buss. Kõik poolt.

Hajaasustuse programmi delegeerimine vallavalitsusele
Varasemalt oli see vallavalitsuse pädevuses, ent puudus volikogupoolne volitus, sel korral läheneme niipidi.
6 poolt.

Muud küsimused.

Järgmine volikogu istung 11.mail.