Thursday, June 30, 2016

Istung 34

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 34

Osales 7 volikogu liiget

Päevakord:

Hergo esines avaldusega.

Vallavalitsuse info
Tiit Paulus: Tulumaksu laekus maikuus 2,57% enam võrreldes möödunud aastaga. 6,7% enam viie kuu seisuga.
LED-valgustite paigaldamisega seotud tööd peaks lõppema augusti lõpuks, ettevalmistused selleks tehtud.
Koolis algklasside remont alanud.
Konkurss kooli direktori leidmiseks kukkus seekord läbi, kuulutatakse uus konkurss välja.
Sooviks esmaspäevast alates puhkusele minna.

Kristi: kas võib teada saada, kes olid direktori konkursi kandidaadid?
Kairi: hiljem, protokolliväliselt

Vallavolikogu otsus "Arne kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
Pilvi selgitas planeeringu sisu täpsemalt.
Kõik poolt

Vallavolikogu määruse vastuvõtmine "Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine"
Kairi: korra juba volikogus olnud, kõik vallad võtavad selle vastu.
6 poolt

Volikogu seisukoht avalduse “Mänspäe kooli ja koolihariduse mäletusmärgi püstitamise toetamine” suhtes
Ülo: eelmisel istungil tõstatasin selle, aga see polnud korrektselt esitatud. Nüüd käis see läbi haridus- ja kultuurikomisjonist.
Hergo: haridus- ja kultuurikomisjon toetab mälestusmärgi rajamise toetamist valla poolt. Eriti kuna haridust, ühel või teisel moel, võiks alati au sees hoida. Aga ka et kogukonnad ongi ju vald ja nad ei paluks abi, kui nad muudmoodi hakkama saaksid. Oluline on, et mälestusmärk ka pärast avamist hoolitsetud ja hoitud oleks.
Tiit: minul ei ole selle vastu midagi, avaldus on esitatud ja tuleb ka vallavalitsuses arutamisele. Raha tuleb leida. Praegu veel lahtine maaküsimus, vaja on maaomaniku luba ja küsimus, et kes pärast seal hooldama, korrastama hakkab.
Kõik toetamise poolt

Volikogu seisukoht, kas vaidlustada maavanema korraldus “Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine”
Ülo: Lisasin teile tutvumiseks hulga dokumente ja materjali selle kohta. Maavanem on jõuliselt seda asja ajanud, Emmaste vald seni kõige selgemalt vastu seisnud. Peame otsustama, kas vaidlustame selle.
Kristi: oleks hea, kui te paneks endale kirja, et 9ndal juulil kell 10 Kärdla kinosaalis toimub MTÜ Hiiu Tuule avatud üldkoosolek, kus antud teemal räägitakse. Kunagi rääkisin Urmas Paetiga, kelle sõnul on kaks asja, mis aitavad. Tuntud inimeste poolt kujundatav avalik arvamus või teha asi juriidiliselt ebamugavaks. Avaldan toetust kohtusse minekule.
Ülo: paljud meist oleme väga selgelt selle lubadusega, hoida suured tuulepargid Hiiumaast eemal, kandideerinud volikogusse ja peaksime leidma võimalused seda teha.
Tiit: kui mõelda planeeringutele, mis viimase kahe aasta jooksul tehtud maakonnas, siis on kurb et kohaliku omavalitsuse ja kohalike inimeste ettepanekutega ei arvestata. Ainus võimalus oma õiguste eest võidelda ongi minna kohtusse.

Kõik vaidlustamise poolt

Avaldus

Vastavalt valla põhimäärusele kasutan võimalust avalduse esitamiseks.

1. Arupärimine volikogu liikme poolt. Kuigi valla põhimääruse järgi on volikogu liikmel õigus saada vastus oma kirjalikule küsimusele 10 tööpäeva jooksul, olen sel aastal kasutanud võimalust esitada arupärimisi, mille olen välja saatnud ühe volikogu istungi järel, sooviga saada vastused järgmisel istungil. See annab pea kuu pikkuse ajalise ruumi vastuse vormistamiseks, arvestades, et teinekord on vaja dokumentidega tutvuda või allasutustega suhelda. Seega erineb see ka oluliselt vallavalitsuse infotunnile järgnevatest küsimustest, millele tuleb suht eksprompt vastata. Liiatigi peaks viimased puudutama eelkõige infotunnis edastatut.

2. Täpsustused. Eelpool mainitule vaatamata tundub, et volikogu istungil nr 32 vastati arupärimistele osaliselt selleks end ette valmistamata. 
Kui on küsimus, kas ja kuidas saaks toetada noortevolikogu tegutsemist, siis ei ole vaja vastata, mis asi on noortevolikogu. Samas eks see oligi paljuski volikogule suunatud küsimus ja Ülo lubas teemaga tegeleda.
Niisamuti, kui küsimus on, et miks ei korraldatud konkurssi, siis ei ole vaja ühest või teisest inimesest rääkida.
Nüüd aga vallavara kasutusse andmise konkursist. Arupärimisele vastates ütles Tiit Paulus, et „konkursi tähtaega pikendati“. Uurisin asja. Päris niisama lihtsalt ei saagi tähtaega pikendada. Niisamuti ei leidnud ma vallavalitsuse protokollidest ega mujalt selle ehk pikendamise kohta viidet. Seega ma väga loodan, et konkursi tähtaega seadusevastaselt ei pikendatud ja tegemist oli vaid faktilise ebatäpsusega. 
Tiit Paulus ütles ka, et mina „viskasin avalduse lihtsalt lauale ja ei soovinud jätkata“. Ma väga loodan, et see oli vaid kujundlik väljend, mitte vale minu pihta. Kindlasti ei visanud ma avaldust, vaid andsin selle viisakalt üle. Ja see oli kaalutletud otsus. 
Meil võiks olla nii palju austust ja ausust, et räägiks otse, ilma keerutamata. Teame mõlemad väga hästi, miks ma loobusin sellest kohast. Populaarset väljendit kasutades olid meil Sinuga „suusad risti läinud“. Ja mina ei pea õigeks, et inimene tiksub kusagil ametikohal, palk jookseb, samal ajal ei anta endast maksimumi. Sel hetkel ma tundsin, et mul ei ole võimalik anda endast maksimumi. Ja ma siiralt, ehk ka sinisilmselt lootsin, et juba siis tuleb konkurss, mille läbi leitakse inimene, kes annab endast maksimumi.

Samas ma kohe kindlasti ei lõpetanud Emmaste valla spordielus kaasa löömist või sellesse panustamist. Isegi kui see on tähendanud sellele peale maksmist. Ühe näitena leidsime möödunud aastal omavahenditest võimaluse kõik neli jalgpallivärava võrku uute vastu vahetada. Aga ma ei taha siin nüüd end kuidagi heas valguses paista lasta. Tean, et ka mujal ja ka teistes sektorites panustavad fanatid oma tegemistesse. See ongi kolmanda sektori ehk MTÜ-nduse võlu ja valu.
Ja kindlasti ei taha ma ka öelda, et oleme vallast täiesti eraldiseisvana tegutsenud. Ka vald on tegemisi toetanud, näiteks Emmaste rattamaratoni korraldamist.

Küll väidan ma, et kui ühe ala entusiastid tegutseksid järjepidevalt ühiste eesmärkide nimel, siis oleks koondtulemus parem. Ühe näitena olen umbes kuu aja eest koostanud koostöölepingu algvariandi, mida ma loodan, on vallavalitsus arutanud ja kutsub ühel hetkel ka teise poole laua taha.

Viimaseks jõusaalist. Tiit Paulus ütles: „Saatsin Hergole ülevaatamiseks jõusaali hinnapakkumise, et saada tagasiside, kas sellised seadmed sobivad, kuna mina ei ole spetsialist. Vastust ma ei ole saanud.“ Mina mäletasin asja natukene teistmoodi ja uurisin seega aastataguseid kirju ja mõttevahetusi. Mina ütlesin nii jõusaali pakkujale, kes saaliga tutvumas käis ja oludele vastava pakkumise tegi, kui ka vallavanemale oma arvamuse välja, lisades, et rahakott ei ole minu käes. 21.aprillil 2015 saatis Tiit kirja, kus seisab: „Tere! Lugesin Sinu mõtteid jõusaalist. Plaanisin, et võiks sel aastal arutada liisingu võimalust. Hetkel läks suur raha EAS –i tagasimaksele, aga ega elu sellepärast ei tohi jääda seisma. Selle sinu väljapakutud komplekti peaks üle vaatama, kas midagi on puudu või üleliigset. Raha annab leida ka mõnest projektist.“ Hilisema kirjavahetuse käigus jäi jutt, et vald võiks olla eestvedaja, eesotsas Anne-Ly´ga. Siis aga, volikogu istungil nr 20 ehk 30.aprillil 2015 esitasime umbusaldusavalduse ning ka jõusaali-teemaline kirja- ja mõttevahetus katkes.

Mina olen kõik halva unustanud, vastuoludest üle saanud. Vaatan tulevikku ja annan endast Emmaste heaks parima. Loodetavasti saab see toimuma koostöös ja ühiste jõududega.
Selle teema tõstatamine avalduse kaudu ei ole näide vastupidisest. Tahtsin lihtsalt faktid õigesse järjekorda sättida. Enda meelest olen püüdnud siin vallas spordi heaks panustada, tegutseda selle nimel, et meie lastel oleks paremad võimalused sportimiseks. Kui seda ei ole märgata olnud, siis on kahju, aga elan selle üle. Küll teeb haiget lugeda või kuulda, justkui ma torpedeeriks Emmaste spordivaldkonna tegemisi.

3. Haridus- ja kultuurikomisjon. Natukene rohkem kui aasta eest, noortekeskuse ümberkorraldamise protsessi juures juhtisin volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et kui leitakse, et protsessi on vallavanema poolt täiesti õigesti juhitud ja midagi ümber vaatama ei pea, sel juhul on eksijaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, kes asjatult tüli tekitas ja mingit mõttetut kaasamise ja avatuse juttu ajab. Sel juhul palusin avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja valida uus komisjoni esimees. Sinnani me ei läinud.
Nüüd, head volikogu liikmed, palun teil end liigutada. Ma ei oska ega taha ise enda tegutsemise või komisjoni toimimise kohta hinnangut anda, seda võib küsida komisjoni liikmete käest. Küll aga tunnen nagu eksisteeriks kaks paralleelmaailma. Üks on enne nö „suuskade risti minemist“ ja teine peale seda. Ehk kui enne seda edastati mulle haridus- ja kultuurivaldkonda puudutavat infot, tuli see siis HOList või EMOList või mujalt, siis teises maailmas elades on pea täielik infosulg.

Ma ei näe mõtet olla pelgalt kohatäitjaks. Ega taha ka kellelgi ees olla. Samas mõtlen, kas see, mis te oma valimisprogrammi kirjutasite, näiteks koostööd puudutav või et „volikogus vähemusse jäänutel on õigus osaleda valla juhtimises“, on see, mida te ka praegu mõtlete.
Seega palun teil nüüd suvel kas vallavanemat koolitada info jagamise osas või siis leida uus komisjoni esimees. Ise arvan, et näiteks Ülo on minust kindlasti pädevam haridusteemadel. Igal juhul praegune paigalseis pole ka valla seisukohalt efektiivne.

Friday, June 3, 2016

Istung 33

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 33

Osales 6 volikogu liiget, neist üks Skype-teel

Päevakord:
Seisukoha võtmine Käina vallavolikogu 25.05.16 otsuse nr 100 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“  kohta.

Toimus arutelu, misjärel otsustati nõustuda Käina vallavolikogu ettepanekuga ja volitada ühises juhtkomisjonis Emmaste valda esindama Ülo Kikas, Gustav Kotkas, Hergo Tasuja, Tiit Laun, Tiit Paulus.

5 poolt, 1 vastu