Monday, August 28, 2017

Tasuja annab aru

Olen igal aastal volikogu liikmena maakonnalehe veergudel valla arengutest omapoolse nägemuse avaldanud. Tänavu siis viimast korda. Vähemalt Emmaste vallavolikogu liikmena.
Samamoodi olen mõtteid avaldanud blogi vahendusel. Kasutusstatistika näitab, et volikogu istungite järel tehtud kokkuvõtetel on alati sadakond lugejat.
Kindlasti ei ole paljud teist minu seisukohtadega nõus. Aga eesmärk ei olegi olnud kellelegi meeldida. Inimene peaks ikka iseendaks jääma. Eesmärk on olnud avalikkuse kaasamine ja valla tasandil toimuvast aru andmine. Tegemist on ikkagi avaliku sektoriga, mille tegemistest on elanikel õigus teadlik olla.
Ma ei hakka kordama varem läbi kirjutatut. Keskendun viimasele aastale. Pole kahtlust, et kõige olulisemad otsused on seotud haldusreformiga.
Kui ma möödunud aastal olin pettunud, et kergekäeliselt loobusime ühinemisläbirääkimistest (just läbirääkimistest!), siis talvel tegi rõõmu, et volikogu haakus mõttega viia läbi külakoosolekud ühinemise teemal. Vallajuhtide jutt oli küll selgelt ühesuunaline, ent kohaletulnutel oli võimalus oma mõtteid jagada.
Järgnenud rahvaküsitlusel jäi peale soov jätkata iseseisva vallana. Volikogu liikmena ei saanud ma elanike soovile vastu seista ja toetasin sundliitmise vaidlustamist riigikohtus.
Et aga kohus, vabariigi valitsus ja vabariigi valimiskomisjon on üheselt kinnitanud sundliitmise seaduslikkust, siis ei pidanud ma mõistlikuks kohtuteed edasi tallata. Ehk juba vaidlustatud ja kohtus ümber lükatud asja uuesti vaidlustada. Paraku oli volikogus samal arvamusel vaid Maido Rand.
Tänaseks on selge, et kohtutee on kulukas. Väga kulukas. Nii nagu volikogus enne otsustamist prognoosisime. 7700 eurot kulus puhtalt kohtumaterjalide ettevalmistamiseks. Kogukulu teadasaamiseks tuleb see ma-ei-tea-mitmega korrutada. Advokaadibüroo, kelle tunnitasu tiksub, ei hakka ütlema, et tegemist on perspektiivitu kohtuasjaga. Kahjuks ei saa volikogu enamus sellest samuti aru...
Niisamuti olen ma tänaseks veendunud, et liitumine üheks Hiiumaa vallaks on Emmaste jaoks parim tulevikuperspektiiv.
Võtan mütsi maha ettevõtjate ees – toida sa siis iseennast või maksa palka kümnetele –, kes siin agaralt tegutsevad. Emmaste elanikud on jätkuvalt sõbralikud ja loodus kaunis ning puhas.
Aga meil napib inimressurssi, kui lubate, siis ajupotensiaali, et uusi arenguid esile kutsuda. Ehk kui me vaatame kaugemale ette kui vaid homsesse päeva, siis on näha, et ühel hetkel hakkab see arenguid ja ka kogu piirkonna konkurentsivõimet pärssima.
Ütlete, et kolm kohta ülehiiumaalises volikogus on Emmaste jaoks vähe? Tegelikult on see täpselt see kriitiline piir, kus volikogu kohtade peale toimub reaalne konkurents ja sinna pääsemiseks on vaja laiapõhjalist toetust.
Toon ka mõned näited, et saaksite aru, miks nii arvan.
Spetsialistid. Vallasekretär, finantsjuht, Vaba Aja Keskuse ning hooldekeskuse juhataja. Tegusad inimesed. Ent oleme nad n-ö laenanud naabervaldadest. Ega ses polegi midagi halba. Aga näitab, kui keeruline on kohapealt kvalifitseeritud tööjõudu leida.
Investeeringud. Juunikuises majanduskomisjonis palus vallavanem komisjoni heakskiitu, jätmaks ära suurim investeering. Sõru Sara, milleks käesoleva aasta eelarvesse oli planeeritud üle 200 000 euro. Me lihtsalt ei ole suutelised nii suuri projekte haldama.
Veel enam. Ka väikeste, ent spetsiifiliste investeeringutega on probleeme. Nii ei ole arengukavas valla noorte prioriteedina välja toodud jalgpalli miniväljaku renoveerimisega kuhugi jõutud, kuigi volikogu eelarves selleks vahendid ette nägi.
Ja kui mõni nimetab uue bussi ostmist uhkelt suureks kordaminekuks, võimsaks investeeringuks, siis mul on lihtsalt häbi. Jah, uus buss on vajalik, mistõttu volikogu seda üksmeelselt toetas ja 100 000 eurot eraldas. Ent see on laen, mis tuleb tagasi maksta. Ja sõiduki oskab igaüks poest osta, selles ei ole midagi suursugust.
Marie Breveri nimeline preemia. Tänavu jäi see välja andmata. Sest, nagu vallavalitsuse protokollis seisab, kandidaate ei esitatud. Põhjusena pakutakse, et kandidaatide esitamisest eraldi valla lehes või kodulehel ei teavitatud. Haldussuutlikkus missugune.
Lasteaia kohatasud. Volikogu võttis detsembrikuus vastu otsuse kaotada lasteaia kohatasud ja vahendid selleks olid eelarves jaanuarikuust. Määruste vormistamine on aga aega võtnud ja praktikas realiseerub see alles nüüd, sügisel.
Minu süda tuksub jätkuvalt Emmastele. Aga seda enam ei suuda ma teha nägu, et kõik on suurepärane, kui see seda tegelikult ei ole. Ma tahaks, et meil läheks veel paremini. Et me tahaks enamat. Nii nagu aastal 2013, kui volikogu uus koosseisu kogunes ja oli näha värskust, ideid ja teotahet. Kui mõelda aga edasisele volikogu tööle, millest hea lugeja näiteks protokollide kaudu aimu võib saada, siis toimunud on kuhtumine.

Aga veelkord. Mina usun, et ühine Hiiumaa vald ei tähenda Emmaste jaoks hukatust, vaid hoopis uusi võimalusi. Jagugu meil vaid tarkust need ära tabada ja ära kasutada.

Ilmus Hiiu Lehes 25.08.17