Thursday, December 29, 2016

Istung 41

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 41
Kohal 7 liiget
Ülo tegi ettepaneku päevakorra kaks viimast punkti välja jätta.

Vallavalitsuse info
Tiit: Novembris on tulumaksu 0,7% enam laekunud kui 2015.a. 11 kuuga võrreldes 6,4% enam.

Volikogu eelnõu „Hüvitise määramine“
Ettepanek maksta ühekordset hüvitist vallavalitsuse töös osalemise eest.

Kristi: Minu teadmiste kohaselt peaks sõna hüvitis tähendama tehtud kulutuste tagasi maksmist. Toetust peaks maksma neile, kes endaga hakkama ei saa. Olen püüdnud valitsuse liikmetega ühendust saada, ent see pole õnnestunud. Arvan, et nad ei saa oma tööga hakkama. Minu hinnangul on nende töö tehtud hindele üks.
Hergo: Jään eriarvamusele eelnõu osas. Vallavanema kui palgatöötaja osas mitte, olles solidaarne teiste töötajatega vallas.
Aga ülejäänute osas küll. Põhjendan ka, miks.
Esiteks, ja sellest oli täpselt aasta eest ka juttu, on volikogu või vallavalitsuse liikmeks olemine vabatahtlik töö ja pealegi auasi. Miks peaksime neid teistest valla vabatahtlikest eraldi kohtlema?
Teiseks on teised peale Tiidu ja Harri osalenud vallavalitsuse koosolekutel napilt üle 50% kordadest või veel vähem. Protokollidest nende arvamust või sõnavõtte välja ei loe.
Kristi: Teen muudatusettepaneku, maksta hüvitist vaid vallavanemale.
Ülo: Eks igaühel on oma nurga alt õigus, aga kas see on see koht, kus peaksime nii karmid olema. Ilmselt on see ka minu viga, kui ma ei ole piisavalt tähelepanu juhtinud vallavalitsuse puudustele, see on volikogu esimehe ülesanne.

5 poolt, 2 vastu