Thursday, November 28, 2013

Istung 4

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 4

Vallavanem andis ülevaate esimestest töönädalatest. Vallasekretäri konkurss lõppeb 2. detsembril. Finantsjuhi leidmiseni ostetakse teenust sisse. Eelmise vallavanemaga ei ole õnnestunud kokku saada. Täpse ülevaate rahalisest seisust, mille vallavanem esitas, saab protokolli amphorasse jõudmisel.

Eelarve ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine. Ühehäälselt kinnitati liikmeteks Tiit Paulus, Arvu Kastein, Helve Russak, Ülo Kikas, Gustav Kotkas (esimees), Merike Kallas, Hergo Tasuja ja Maido Rand.

Volikogu esimehe töötasu määramine. Ülo Kikas taandas ennast arutelult ja hääletamiselt. Ühehäälselt otsustati jätkata senise töötasu suurusega ehk 350€ pluss kulupõhine sõidukompensatsioon.

Vallavanema töötasu. Ühehäälselt otsustati jätta summa seniseks ehk 1550€ kuus.

Vallavalitsuse ametiautota liikmetele hüvitatakse kuni 64€ suuruses summas sõidukulud sõidupäeviku alusel, ühehäälne otsus.

Hiiumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku liikmeteks kinnitati vallavanem ja volikogu esimees, lisaks Gustav Kotkas (asendaja Maido Rand), Vahur Leenurm (asendaja Harri Hiis) ning Avo Kail (asendaja Merike Kallas).

Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeteks kinnitati Ülo Kikas (asendaja Gustav Kotkas) ja Tiit Paulus (Hergo Tasuja).

Kooli hoolekogu vallapoolseks esindajaks määrati Hergo Tasuja.

No comments:

Post a Comment