Friday, November 8, 2013

Istung 2

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 2.

Päevakorra punkt 1. Vallavanema valimine.

Esitati kandidaat Tiit Paulus.
Paulus ise taandas end hääletamiselt. 4 poolt- ja 3 vastuhäält. Ehk ei saanud koosseisu häälteenamust ja vallavanema valimine lükkub järgmisele istungile.

Päevakorra punkt 2. Komisjonide esimeeste valimine.

Revisjonikomisjon. 
Esimeheks valiti 7 poolthäälega Merike Kallas. Liikmeteks Hergo Tasuja 8 ja Avo Kail 7 poolthäälega.

Haridus- ja kultuurikomisjon.
Kandidaatiteks esitati Liina Lepamaa ja Hergo Tasuja, Lepamaa taandas ennast. Esimeheks valiti 7 poolthäälega Tasuja.

Eelarve- ja majanduskomisjon.
Esimeheks valiti 8 poolthäälega Gustav Kotkas.

Sotsiaalkomisjon.
Esimeheks valiti 5 poolthäälega Maido Rand.

Osales 8 volikogu liiget.

No comments:

Post a Comment