Monday, December 23, 2013

Istung 5

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 5

Vallavanema infotund. Tulu- ja maamaksu laekumine on hästi sujunud. Esimest 30.11 seisuga 96,7% ja teist 109,7%. Samas ka kulupoole täitmine on planeeritust suurem. SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuse nõukogu esitas tagasiastumispalve, mis rahuldatakse 10.01.14 seisuga. Seejärel saavad nõukogu liikmeteks Tiit Paulus, Kairi Arunurm, Liia Rull.
Tutvusime uue vallasekretäri, Kairi Arunurmega. Finantsjuhi konkurss, mis eelmisel vallavalitsusel lõpule viimata jäi, kuulutati luhtunuks, kuna ükski kandidaat ei kvalifitseerunud. Järgmisel vallavalitsuse koosolekul otsustatakse edasine tegevus.

Kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni põhimäärus.

Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees. Hergo Tasuja esitas kandidaadiks Liina Lepamaa, kes end hääletuselt taandas. Häältega 7-0 valiti Lepamaa komisjoni aseesimeheks.

Kaks vallale kuuluvat kinnistut anti kolmeks aastaks tasuta vallaelanike kasutusse. Kommunaali kinnistu (endine päevakeskus) anti eakatele päevatoa jaoks. Puhkeruum ambulatooriumihoonest MTÜ-le EMSI.

Ambulatooriumi ühte ruumi tahetakse rajada massaažisalong. Volikogu arutas küsimust ning delegeeris renditingimuste kooskõlastamise vallavalitsusele, andes loa sõlmida see kolme aasta pikkusena, tingimusega, et ettevõtlustegevus peab selle aja jooksul järjepidevalt toimuma.

Kehtestati maamaksumäärad 2014. aastaks. Häältega 5-3 toetati vallavalitsuse ettepanekut määrade osas.
(1) Hinnatsoonis H0175001 maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast aastas, sealhulgas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast aastas.
(2) Hinnatsoonis H0175002 maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, sealhulgas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Arutati HOL-i üldkogu koosolekut ja liikmemaksu eelnõud. Võeti info teadmiseks ja suunati arutamiseks eelarve- ning majanduskomisjoni.
Arutati SA-s Hiiumaa Muuseum osalemine. Võeti info teadmiseks ning vajadusel kutsutakse asjaosalised Emmaste, et antud küsimust veel arutada.

No comments:

Post a Comment