Thursday, November 14, 2013

Istung 3

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 3.

Vallavanema valimine.
Kandidaadiks esitati Tiit Paulus. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 3 vastuhäält.

Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine.
Tehti ettepanek määrata liikmete arvuks 5. Kinnitati ühehäälselt. Tiit Paulus esitas vallavalitsuse liikmeteks järgnevad inimesed: Raivo Mölder, Toomas Holsmer, Harri Hiis, Tõnis Saarnak. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 3 vastuhäält.

Senise vallavalitsuse volitused lõpetati ning vallavanem Tiit Peedule määrati 2 keskmise kuupalga suurune lahkumishüvitis.

Komisjonide koosseisude kinnitamine. *
Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks esitas selle esimees Hergo Tasuja järgnevad inimesed: Liina Lepamaa, Tiina Koit, Katre Pruul, Heli Lindmäe, Ivi Teller, Marko Pruunlepp (noortevolikogu esindaja). Hääletustulemused: 8 poolthäält.
Sotsiaalkomisjoni liikmeteks esitas selle esimees Maido Rand järgnevad inimesed: Kai Lauter, Svetlana Paomees, Maiu Hiis, Kristi Ugam, Külli Tintse. Hääletustulemused: 6 poolt- ja 2 vastuhäält.
Eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine lükati edasi järgmisele volikogu istungile.

*Seoses vallavanemaks valimisega ei osalenud edasises hääletamises Tiit Paulus.

No comments:

Post a Comment