Monday, November 28, 2016

Istung 40

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 40
Kohal 8 liiget

Vallavalitsuse info
Tiit: Oktoobris laekus tulumaksu 8,8% enam kui 2015.a. 10 kuu võrdluses +6,9%. Arvelduskrediiti ei ole kasutatud. Esimene lumeproov edukalt üle elatud.

Vastamine Hergo Tasuja kahele arupärimisele
Tiit: Ruumide üüri- ja rendihindu ei ole võimalik üheselt naabritega võrrelda, ruumid on erinevad ja asukoht mõjutab.
Igal aastal on valla eelarves planeeritud tulud, mida teenitakse allasutuse poolt. Kulud ja tulud on seoses, ehk mida rohkem teenitakse, seda rohkem võimalusi kulutada. Tasaarveldus näiteks lisaeelarve kaudu.

Vallavolikogu määrus „Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks”
Pilvi: maksumäärad jäävad samaks, ka eelarvestrateegias oli nii. Protsendid on laes.
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2016.a. II lisaeelarve“
Karin: Tulude poolt suurendasime maksude võrra, tulumaksu laekub hästi. Väiksem suurenemine kaupade ja teenuste müügist.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2017.a. eelarve“
Karin: pole veel päris tasakaalus, kuna uuel aastal plaanis rohkem investeerida, kui omavahenditest välja tuleb.
Kristi: minu meelest Sõru SaRa investeering on kohatu ja kasu saavad vaid need, kes seal oma asju hoiavad.
Suunata eelarve- ja majanduskomisjoni.

Kõik poolt

No comments:

Post a Comment