Friday, November 18, 2016

Aruanne

Oktoobris möödus kolm aastat kohalike omavalitsuste volikogude valimisest. See tähendab, et juba kolmveerand sellest valimisperioodist on möödas. Viimati vaatasin Emmastes toimunule tagasi siinsamas Hiiu Lehe veergudel täpselt aasta eest.
Seekord pean alustama viimastest sündmustest. Ehk ühinemisläbirääkimistest saare omavalitsuste vahel. 31. oktoobril otsustas Emmaste vallavolikogu mitte nõustuda Käina vallavolikogu ettepanekuga läbi rääkida ühise omavalitsuse moodustamise osas Hiiumaal.
Mina ja Maido Rand toetasime laua taha istumist, ent kuus volinikku oli selle vastu. Mind tegi see kurvaks. Mitte, et ma oleks suur haldusreformi toetaja. Aga otsus ei olnudki selle kohta, et kas liituda ühiseks vallaks või mitte. Ma hääletasime, kas selles osas teistega läbi rääkida või mitte. Ja valisime mitterääkimise.
Suur pilti vaadates- reformierakond ei ole haldusreformi juhtimisega edukalt toime tulnud. Nii nagu ka mitme muu teemaga. Ja kui poliitikas vähegi õiglust on, leiavad nad end peagi opositsioonist. Ent Toompeal näevad ka teised parteid Hiiumaad ühe omavalitsusena. Mis tähendab, et mõistlik olnuks ikkagi kohapeal ise kokku leppida, mismoodi uues haldusüksuses oma elu korraldame.
Protsesse saad muuta kaasa rääkides
Küsisin 31.oktoobri istungil, et kas valimisliit Emmaste Eduks saatis välja tugeva signaali ja saavutas oma eesmärgid, kui nad kahe aasta eest täies koosseisus volikogu tööst loobusid.
Keegi ei arvanud seda. Ent ühinemisläbirääkimiste osas otsustasime siiski kõrvale jääda. Vaatamata sellele, et kõik volikogu komisjonid toetasid läbirääkimistel osalemist.
Ka mul endal on olnud paaril korral tunne, et kas sellel kõigel on mõtet. Kas on mõtet aega ja energiat panustada, kui sinu või komisjoni arvamus on justkui soe õhk. Ent tegelikkus on, et kui sa kõrvale astud, siis ei ole võimalik midagi muuta. Teisel juhul on selleks vähemalt lootust.
Nii võin tõdeda, et kuigi kohati on selgitustöö olnud üsna energiakulukas, olen saanud ka nö väiksema partnerina volikogu laua taga Emmaste protsesse mõjutada.
Olen tegutsenud väga selgelt oma valimislubaduste ja haridus-kultuurikomisjoni seisukohtade suunas. Ja nii võin rõõmustada, et nii mõnigi hea idee on teoks saanud.
Haridus
Emmaste kooliõpilased sõidavad maakonna piires ühistranspordiga tasuta, mis on oluliselt parandanud nende võimalusi osaleda huvitegevuses ka väljaspool koduvalda. Käesolevast aastast saavad aga õpilased valla enda huviringides ilma ringitasuta osaleda. See ei olnud tegelikult väga kulukas, ent põhimõtteline otsus valla jaoks. Ja mõningase kõhkluse järel toetas volikogu seda ühehäälselt.
Rääkides veel haridusest, siis suvel renoveerisime põhikooli algklassiosa, mis parendas õpikeskkonda. Ent minu jaoks veel märgilisem oli otsus pakkuda sellest õppeaastast pikapäevarühma õpilastele tasuta einet, seda lisaks tavapärasele lõunasöögile.
Algklassides õpib hetkel 45 õpilast ehk lähimat kümnendit vaadates on kool jätkusuutlik. Seega on kindlasti õigustatud ka edasised investeeringud selles valdkonnas. Nii näiteks saab kooli aula uuel aastal põhjalikult kaasajastatud ja majja juba jõudnud ülikiire interneti kasutamiseks uuendame ITK-vahendeid.
Kui koolis on õpetajate palgad ministeeriumi poolt fikseeritud ja töötasu tuleb riigi poolt, siis lasteaed on kohaliku omavalitsuse ülal pidada. Minu jaoks on olnud oluline teema ka lasteaiaõpetajate palgad. Kuigi siin on veel arenguruumi, siis viimase kahe aastaga oleme siiski sammu edasi astunud.
Kultuur
Kultuuri valdkonnast kirjutasin juba aasta eest, mil haridus-kultuurikomisjoni eestvedamisel pidas volikogu õigeks võtta valdkonda juhtima eraldi spetsialist. Sama on toimunud spordivaldkonnas. Spordisõbrana on mul hea meel, et ka sporti oleme suutnud lõpuks investeeringuid teha. Nii saab spordihall veel selle aasta lõpuks täies ulatuses tartaankatte, mis peaks tõstma selle kasutatavust maakonna sportlaste seas. Seoses Saarte Mängude korraldamisega parendasime välisväljakuid. Samas on selge, et see on vaid üks samm pikal teekonnal. Nii pean väga oluliseks, et suudaksime juba uuel aastal renoveerida mini arena ehk jalgpalli kunstmuruväljaku. See oli arengukava koostades noorte teemagrupi prioriteet ning meie noored on seda väärt, et see ära teha.
Aktiivsete eakate tegutsemisvõimalusi on laiendanud Vaba Aja Keskus ja selle raames toimuv täiskasvanute huvitegevus. Uuel aastal võtame aga ette päevakeskuse põhjaliku remondi. See on aastaid järge oodanud ja kindlasti vajalik, et tegusam osa vanemast põlvkonnast enda plaane ellu viia saaks.
Ehk et kui sa otsustamisringist kõrvale astud, siis puuduvad igasugused võimalused. Olles laua taga ka väiksem osapool, on sul võimalus enda ideed ja argumendid välja käia.
Kaasamine
Just seda, et kõik saaksid oma mõtted välja käia ja nende tagamaad selgitada, pean omavalitsuse juures väga oluliseks. Üks positiivne näide, mille ma julgesin ka 2013.aastal enne valimisi välja pakkuda, on kaasav eelarve. Mul on hea meel, et Heidi Siirus selle möödunud aastal vallavalitsuse tasandil üles võttis ja praeguseks on Emmastes üheksa bussipeatust varustatud LED-valgustitega. Oluline nii ohutuse seisukohalt, aga ka suurepärane näide kogukonna kaasamisest.

Ilmselt tuleb viimane valimiste-eelne aasta piisavalt segadusi pakkuv, s.h haldusreformist tingituna. Loodan, et meil on oskust lisaks rääkimisele ka kuulata. Kuulata kaasteelisi ning püüda ka neid mõista.

Ilmus 4.11 Hiiu Lehes

No comments:

Post a Comment