Tuesday, September 13, 2016

Istung 36

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 36

Osales 9 liiget.

Päevakord:
Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse.

Volikogu liikmed hindasid omapoolselt presidendikandidaate ning avaldasid isiklikud eelistused.
Valiti häältelugemiskomisjon koosseisus Kristi, Kairi ja Vahur.

Kristi esitas valijamehe kandidaadiks Katrini, Tiit Gustavi, Hergo Ülo ja Ülo Hergo.

Salajase hääletuse tulemusena sai Gustav 5, Hergo 2, Ülo 1 ja Katrin 1 hääle. Valijameheks osutus valituks Gustav.

No comments:

Post a Comment