Thursday, August 25, 2016

Istung 35

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 35

Osales 7 liiget.

Vallavalitsuse info
Tiit: Tulumaksu laekunud 2% enam kui 2015.a. juulis, 7 kuuga 4,8% enam võrreldes 2015.aastaga. Kaasav eelarve täidetud, valgustusraie veel teha, teehooldajaga kokkulepe, et teeb ise. Emmaste Põhikool saanud direktori, remont majas lõppenud. Vald teinud teetöid - tolmuvaba katte sai mitu teelõiku. Tohvri avariigeneraatori hooldekäivitus ja töötajate koolitus tehtud.

Hergo: Kuidas oli kuu alguses ja on praegu Emmaste lasteaia valmisolek uueks õppeaastaks? Eile oli maakondlik uue õppeaasta avaüritus, vestlustest meie õpetajatega koorus välja mure, et eilse seisuga polnud toimunud ega ka plaanis ühtegi töökoosolekut seoses uue tööaastaga.

Tiit: Eelmine nädal Külliga rääkisime, kas kõik on okei, probleeme polnud. Ilmselt tuleb uurida, mis seis on.

Hergo: Kui kaugel on Sõru detailplaneering, milleks eelarves 5000.- planeeritud?
Tiit: Raha kulutatud ei ole.
Pilvi: Peame mõtlema, kas meil on midagi vaja, mida me ise tahame teha sadamas.
Tiit: Algatus tuli Saarte Liinide poolt, kehtivat planeeringut üle vaadates selgus, et vajadust uuendada ei ole.

Ülo: Mis puudutab teekatteid, kas volikogule oleks võimalik kuludest ülevaade anda?
Tiit: Kulude osas saame kuu lõpus täpse ülevaate, kui kõik arved käes on, suurusjärk 45 tuhande ringis. --- Tärkma biopuhasti investeeringut, 35 tuhat, see aasta kindlasti ei tule, projektitoetust ei saa ja mis vee-ettevõtja osas tulevikus saab, pole teada. See raha vabanes.
Ülo: Mis alusel just need teed?
Tiit: Jausas oli eelmisest aastast töö pooleli, siis oli mõistlik see ära lõpetada ja Tärkma oli võimalik kiiresti-kergesti ära teha, lisaks elab seal hulk inimesi ja sadam on hoo sisse saanud.Hergo Tasuja kaks arupärimist vallavanemale.
1) Kes teostab järelvalvet allasutuste arengukavade ja nende uuendamise üle ning millises järgus nende uuendamine on?
Tiit: Valla oma sai eelmisel aastal värskelt vastu võetud, 1.augustini sai teha muudatusettepanekuid, ühtegi ei esitatud. Muuseumi arengukava, siin on asi üldse natukene nihkes, ette on valmistatud põhimääruse muutmine. Sügisel tuleme selle juurde. Helve sõnul tuleb oktoobris nõukogu kokku ja otsustab arengukava osas. Põhikooli endine direktor vastas, et uuendamine jäeti september-detsember perioodi. Uus direktor on selle lauale võtnud. Noortekeskuse oma kehtib aasta lõpuni, VAKi osas aasta lõpuks tööplaan olemas. Lasteaed uuendas eelmine aasta, kas on üle vaadatud seoses uue valla arengukavaga, info puudub.

2) Kas keegi üldse ja kui, siis kes peaks selgitama reegleid/kodukorda, aga ka teostama järelvalvet väljarenditavates valla allasutuste ruumides ning objektidel? Ja kuidas on senine praktika rentijatega, kes reegleid korduvalt rikuvad?

Tiit: Sellise asja peale ma ei osanud tulla, et peaks järelvalvet teostama allasutuse juhtide osas seoses üürnikega.
Anne-Ly: Mina otseselt probleemi ei näe, iseenesestmõistetavalt selgitame reegleid enne üürimist. Kui midagi lõhutakse, siis esitatakse arve. Järelvalvet teostab politseipatrull, mitte meie. Mina probleemi ei näinud, jah, koristada oli vaja küll. Inimesed on erinevad, on lärmakamaid, on korralikumaid. Tahtsin tähelepanu juhtida, et meil on laagrites käinud üle 900 noore ja see toob kasu kogukonnale laiemalt.
Hergo: Oma küsimustega ma kindlasti ei viidanud sellele, et välja üürima ei peaks. Olen sedasama ise pidevalt rõhutanud, ka spordihalli arendamise teema juures, mida tõstatanud olen, et see toob tulu ja käivet kogukonnale laiemalt. Küll viitan sellele, et nii nagu VAKi ja selle kaudu spordihalli kodukord, aga ka kooli kodukord ja kooli puhul ka seadused reguleerivad, siis ei tohi seal territooriumil suitsetada ega alkoholi tarbida.
Anne-Ly: Kooli kodukord seda teemat ei puuduta.
Tiit leidis, et asjad on osapoolte vahel veelkord vaja selgeks rääkida, et edaspidi arusaamatusi vältida.


Vallavolikogu otsus "Koja ja Suitsukoja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"
Kõik poolt


Vallavolikogu otsus "Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine"
Kõik poolt


Vallavolikogu otsus “Vallale kuuluvast kinnistust osa kasutusse andmine”
Kõik poolt


Vallavolikogu protokolliline otsustus „Volikogu esindaja määramine Emmaste Põhikooli direktori valimise komisjoni“.
Kõik poolt


Emmaste Vallavolikogu taotluse esitamine Riigikohtule haldusreformi seaduse osaliselt kehtetuks tunnistamiseks
Ülo selgitas, et on kolm põhiargumenti, millest lähtutakse.
Tiit: palve, et kui volikogu otsustab kaasa minna, siis oleks viisakas broneerida rahasumma, mis me panustame. Ettepanek on tuhat eurot.
Kairi: istung toimub tõenäoliselt juba oktoobris.
6 poolt, 1 vastuEmmaste Vallavolikogu avaldus Eesti Vabariigi õiguskantslerile haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.
Ülo võttis eelnõu tagasi seoses õiguskantsleripoolse vajadusega protsessi niikuinii kontrollida.


Muud küsimused:

Ülevaade ühinemisläbirääkimistest.
Läbirääkimiskomisjoni liikmed andsid ülevaate seni toimunust. Põhiline, et lähtutakse põhimõttest luua osavaldadega omavalitsus, et piirkonnal oleks oluline roll seal toimuva osas kaasa rääkida. Uus volikogu peaks olema 19-liikmeline. Seni on tegeletud üldiste põhimõtetega, järgmistel kordadel jõutakse nime küsimuseni ning investeerimiskavani. Oktoobris peaks ühinemise projekt olema valmis avalikkusele tutvustamiseks.

No comments:

Post a Comment