Monday, September 26, 2016

Istung 37

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 37

Osales 7 liiget

Päevakord
Hergo ettepanek jätta välja viies päevakorrapunkt. 3 poolt, 4 vastu
Kinnitada päevakord. 6 poolt, 1 vastu

Hergo esines avaldusega

Vallavalitsuse info.
Tiit: augustis laekus 89 tuhat tulumaksu, 8 kuuga 71% plaanitust, võrreldes 2015. aastaga 5,4% enam. Teised Hiiumaa vallad, peale Hiiu valla, on meist ees.
Arvelduskrediiti ei kasutatud, homme lõppeb konkurss raamatukoguhoidja kohale. Kütteperioodiks ettevalmistused käivad. Jausa ring ja Tärkma tee said teistkordselt pinnatud.
Oktoobri teisest nädalast tuleb vabatahtlik Slovakkiast aastaks.

Ülo: bussipaviljon Haldist, kas on arenguid?
Tiit: vastus seisab maanteeametis, meie seisukoht, et teisel pool teed olevat paviljoni ringi tõstma ei hakka. Teeme uue.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2016.a. lisaeelarve”.
Karin: tulude poolele juurde 12 tuhat, peamiselt sihirahad ehk kajastuvad ka kuludes. Kulude osas ridu ringi tõstetud, valitsussektori kulud tõusid advokaadikulude võrra. Kulud on vähenenud peamiselt sotsiaalvaldkonnas.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla arengukava aastateks 2016-2023”- esimene lugemine
Ülo: arengukavas on punkt - arengukava seire. Iga aasta uut arengukava ei tehta, aga volikogul oleks vajalik saada täitmisest ülevaade. Palun vallavalitsuselt ülevaadet järgmisel volikogu istungil seoses tehtuga.
Suunata teisele lugemisele. Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021”- esimene lugemine
Karin: esimest korda strateegia mitte neljaks, vaid viieks aastaks. Palve rahandusministeerumilt.
Tiit: teen ettepaneku, et volikogu liikmed teevad muudatusettepanekud kahe nädala jooksul.
Suunata teisele lugemisele. Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine otsustuskorras”.
Gustav: sain aru, mida Hergo ja Ülo mõtlevad ning pean iseendale tuhka pähe raputama, et laiapõhjalist koosolekut ei ole kokku kutsutud. Samas arvan, et peaksime ikkagi selle lepingu praegu ära sõlmima.
Ülo: kas arvad, et ilma sisuliselt läbi mõtlemata on mõistlik see asi praegu vastu võtta?
Tiit: leping on selline, sest need on olemasolevad võimalused. Merekeskus on seal seni asjade eest hoolitsenud. Hästi teinud. Jah, et leib lauale tuua, on tulnud muud tööd ka teha. Kas tahame töökoha säilitada või ära kaotada? Praegu on küsimus selles, et anda mehele kindlustunnet.
Hergo: minu teada ei ole keegi vihjanud või rääkinud lepingu lõpetamisest, Kairi selgitas eestseisuses, et leping on juriidiliselt kehtiv ja seega meil kiiret ei ole. Küsimus ongi selles, mida sa mainisid, Tiit, et praegu on ehk väheks jäänud ressurssi sadamas. Ehk üksi ongi olnud raske. Äkki oleks vaja, et vald panustaks rohkem.
Vahur: meil on mees laua taga, las kommenteerib
Tiit L.: saan aru, et mulle on süüdistus korruptsioonist esitatud?
Hergo: seda kindlasti mitte, seda ma ei väitnud. Viitasin vallavanemale, kes on kahes rollis. Samas saan aru, et väikeses vallas ongi keeruline piire tõmmata. Aga ma ei süüdistanud kedagi korruptsioonis, ma viitasin, et me mitte ei pea tegutsema puhtalt vaid ka väljapoole peab meie tegevus puhtana paistma.
Tiit L: sisulise poole pealt olen olnud selle poolt, et tehtaks korralik värav ja hoone, et saaks külalistele pakkuda wc, duši jm teenust. Visioone ei saa arendada, mul pole mingeid õiguseid, mida saaks teha. Seda tean, mida ise tahaks teha. Rohkem paadikohti võiks olla, see on võimalik, vaja on raha ja et vald finantseeriks.
Hergo: ma võtan asja veelkord kokku. Tiit L on teinud sadamas tubli tööd ja selles osas ei heida keegi kindlasti midagi ette. Samas nagu vallavanem ütles, on üksi senistes tingimustes olnud raske suurt arengut ellu kutsuda. Või nagu Tiit L ise ütles, ideid on, aga konkreetset visiooni ei ole saanud arendada ja vaja oleks suuremat valla tuge. Keegi ei ole soovinud lepingut lõpetada ja hetkel see kehtib. Küsimus on, et kas see praegu sisulist poolt üle vaatamata kinnitada või kutsuda ikkagi laiem koosolek, koos sadamaga seotud huvigruppidega kokku ja arenguvisioon läbi mõelda. Äkki saame sadama arengule kuidagi suurema vungi anda.
Ülo: vaadake, mis kirjas oli, kui me kandideerisime, läbipaistvuse ja avatuse kohta

Otsustati koostööleping suunata majanduskomisjoni.

Tiit L. ja Gustav lahkusid.

Muud küsimused:
Ülevaade kolme valla ühinemisläbirääkimistest.
Ülo: põhimõtteliselt on faas, kus homme saab lepinguprojekt kokku kolme valla läbirääkimistel, samal ajal on ka teine tasand, nelja valla läbirääkimised. 4ndal oktoobril on Riigikohtu istung meie ja teiste valdade vaide osas haldusreformi seaduse osas.
Kolmekesi oleme saanud teatud kokkulepetele, osavaldade süsteem jätab teatud otsustusõiguse piirkonda ja rahade jaotus põhineks piirkondade tulubaasil.

No comments:

Post a Comment