Thursday, June 30, 2016

Istung 34

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 34

Osales 7 volikogu liiget

Päevakord:

Hergo esines avaldusega.

Vallavalitsuse info
Tiit Paulus: Tulumaksu laekus maikuus 2,57% enam võrreldes möödunud aastaga. 6,7% enam viie kuu seisuga.
LED-valgustite paigaldamisega seotud tööd peaks lõppema augusti lõpuks, ettevalmistused selleks tehtud.
Koolis algklasside remont alanud.
Konkurss kooli direktori leidmiseks kukkus seekord läbi, kuulutatakse uus konkurss välja.
Sooviks esmaspäevast alates puhkusele minna.

Kristi: kas võib teada saada, kes olid direktori konkursi kandidaadid?
Kairi: hiljem, protokolliväliselt

Vallavolikogu otsus "Arne kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
Pilvi selgitas planeeringu sisu täpsemalt.
Kõik poolt

Vallavolikogu määruse vastuvõtmine "Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine"
Kairi: korra juba volikogus olnud, kõik vallad võtavad selle vastu.
6 poolt

Volikogu seisukoht avalduse “Mänspäe kooli ja koolihariduse mäletusmärgi püstitamise toetamine” suhtes
Ülo: eelmisel istungil tõstatasin selle, aga see polnud korrektselt esitatud. Nüüd käis see läbi haridus- ja kultuurikomisjonist.
Hergo: haridus- ja kultuurikomisjon toetab mälestusmärgi rajamise toetamist valla poolt. Eriti kuna haridust, ühel või teisel moel, võiks alati au sees hoida. Aga ka et kogukonnad ongi ju vald ja nad ei paluks abi, kui nad muudmoodi hakkama saaksid. Oluline on, et mälestusmärk ka pärast avamist hoolitsetud ja hoitud oleks.
Tiit: minul ei ole selle vastu midagi, avaldus on esitatud ja tuleb ka vallavalitsuses arutamisele. Raha tuleb leida. Praegu veel lahtine maaküsimus, vaja on maaomaniku luba ja küsimus, et kes pärast seal hooldama, korrastama hakkab.
Kõik toetamise poolt

Volikogu seisukoht, kas vaidlustada maavanema korraldus “Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine”
Ülo: Lisasin teile tutvumiseks hulga dokumente ja materjali selle kohta. Maavanem on jõuliselt seda asja ajanud, Emmaste vald seni kõige selgemalt vastu seisnud. Peame otsustama, kas vaidlustame selle.
Kristi: oleks hea, kui te paneks endale kirja, et 9ndal juulil kell 10 Kärdla kinosaalis toimub MTÜ Hiiu Tuule avatud üldkoosolek, kus antud teemal räägitakse. Kunagi rääkisin Urmas Paetiga, kelle sõnul on kaks asja, mis aitavad. Tuntud inimeste poolt kujundatav avalik arvamus või teha asi juriidiliselt ebamugavaks. Avaldan toetust kohtusse minekule.
Ülo: paljud meist oleme väga selgelt selle lubadusega, hoida suured tuulepargid Hiiumaast eemal, kandideerinud volikogusse ja peaksime leidma võimalused seda teha.
Tiit: kui mõelda planeeringutele, mis viimase kahe aasta jooksul tehtud maakonnas, siis on kurb et kohaliku omavalitsuse ja kohalike inimeste ettepanekutega ei arvestata. Ainus võimalus oma õiguste eest võidelda ongi minna kohtusse.

Kõik vaidlustamise poolt

No comments:

Post a Comment