Friday, June 3, 2016

Istung 33

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 33

Osales 6 volikogu liiget, neist üks Skype-teel

Päevakord:
Seisukoha võtmine Käina vallavolikogu 25.05.16 otsuse nr 100 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“  kohta.

Toimus arutelu, misjärel otsustati nõustuda Käina vallavolikogu ettepanekuga ja volitada ühises juhtkomisjonis Emmaste valda esindama Ülo Kikas, Gustav Kotkas, Hergo Tasuja, Tiit Laun, Tiit Paulus.

5 poolt, 1 vastu

No comments:

Post a Comment