Friday, September 11, 2015

Istung 24

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 24

Kohal 6 volikogu liiget.

Arutelu ja otsustus, kas vaidlustada Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” kehtestamine Emmaste valla kooskõlastuseta.
Ülo: Alates 2013.a (Kristi: 2008) oleme selle aruteluga kaasas käinud. Materjale on palju, ei hakka neid siin ükshaaval läbi vaatama, kõik olid tutvumiseks koos kutsega üles laetud. Kuigi ala ei asu meie territooriumil, on meie arvamustega planeeringu puhul mitte arvestatud. Tulevikus võib vabalt rohkem meid puudutada, kui ta täna puudutab. Oleme kõigis etappides vastuväiteid esitanud, neid ei ole suuresti arvestatud. Täna on viimane võimalus sõna sekka öelda ja vaidlustada planeering halduskohtus. Advokaat Martina Proosa on hinnanud 50-50 meie võimalusi kohtus. Finantsriskid ei ole valla jaoks tänase otsusega suured. See risk on, et kui protsess venib kohtus pikaks, siis kasvavad õiguskulud. Samas on meil õigus igal hetkel loobuda.
4 poolt, 2 vastu

Muud küsimused: 
Vallavolikogu esimehe ja vallavanema lähetusse saatmine Brüsselisse
Urmas Paet kutsus kõik Hiiumaa omavalitsusjuhid, vallavanemad ja volikogu esimehed, tutvuma Europarlamendi tööga.
Ülo taandas end hääletusest, 5 poolt

Hergo Tasuja sõnavõtt “Postitiivne programm”

No comments:

Post a Comment