Saturday, March 21, 2015

Valla leht

Aasta 2015 on hoogsalt veerema hakanud. Kui neid ridu loete, on ka kalendrijärgne kevad alanud. Kalendrisse vaatamata saabus kevad üsna varakult ja soojalt.
Ka valla jaoks algas aasta varakult. Alusdokument ehk vallaeelarve võeti vastu juba jaanuarikuu volikogu istungil. Tõsi, häältega 5:4 ehk üsna napilt. See tähendab, et kõiki küsimusi ei jõudnud me lõpuni arutada, nii et need kõigile vastuvõetavad oleks. Aga enamus otsustab.
Peatun positiivsel. Mul on siiralt hea meel, et vallavalitsus ja volikogu on haridus- ja kultuurikomisjoni mõtetega kaasa tulnud. 2013.a. detsembrikuu valla lehes kirjutasin, et komisjon analüüsis oma tööpõllu olukorda ja seadis plaane.
Tõime välja, et vallas on vajadus kultuurinõuniku järele. Emmaste valla arengukava 2015-2022 koostamise käigus sai see veelkord kinnitust. Ideeõhtute raames andsid eri otskondade elanikud märku, et uuel perioodil tuleb suuremat tähelepanu pöörata kultuurile.
Uue eelarvega kinnitasime ametikoha ja 20. märtsil lõppes konkurss. Mis tulemusega, eks seda kuuleme peagi.
Enne valimisi 2013.a. oktoobris oli üks minu peamisi sõnumeid, et lasteaiaõpetajate palk tuleb selle töö panusega vastavusse viia. Eelarve esimesel lugemisel tegin vastavasisulise muudatusettepaneku. Tänan kaasvolinikke, kes palgatõusu ettepaneku heaks kiitsid. Tõsi, arvestades töö vastutust ja olulisust, peame selle teemaga veel edasi minema.
Et eelarve juba jaanuaris vastu sai võetud, selle positiivne külg on ka tankla taasavamine. Vallavalitsusele jäeti nüüd piisavalt aega, et vajalikud toimingud teha ja juba enne turismihooaja algust tõepoolest taas siinsamas Emmastes tankla teenust kasutada saaksime.
Lisaks kultuurile on olnud arenguid ka spordivaldkonnas. Vallavalitsus on spordibaasiga seonduva päevakorda võtnud. Haridus- ja kultuurikomisjon hoidis terve 2014.a. jooksul ka sel teemal kätt pulsil ja tegi ettepanekuid, kuidas olukorda parendada. Usun, et see annab ka komisjoniliikmetele kindlustunnet edasi panustada, kui on näha ja tunda, et vallavalitsusele antud suunistega tegeletakse.
Veebruarist korraldatakse spordibaasi ja -halli puudutavat vallamaja kaudu, ent vallavalitsus tegeleb küsimusega, kuidas ja kes peaks spordibaasi haldama. Eeldatavasti korraldatakse selleks konkurss.
Lisaks on mul väga hea meel, et ettepanek spordihall vähemalt ühel päeval nädalas tasuta vallaelanikele avada, leidis heakskiidu. Kõigil vallaelanikel on võimalik esmaspäeviti kella 17-20 vahel spordihalli kasutada. Olgem siis varmad võimalust kasutama.
Isiklikult olen väga tänulik haridus- ja kultuurikomisjoni liikmetele, kelle tugev panus on võimaldanud igakuiselt väga sisukad koosolekud läbi viia. Aitäh teile Heli, Liina, Tiina, Ivi, Katre, Marko ja Teet.
Rõõmsat kevadet, head Emmaste elanikud!

Ilmus märtsikuu Emmaste valla lehes.

No comments:

Post a Comment