Monday, January 26, 2015

Kurss paika!

Väga meeldiv oli möödunud nädalal Hiiu Lehest lugeda, kuidas Pühalepa vallas on lapsed prioriteediks seatud. „Vald ehitas Suuremõisa põnnidele unelmate lasteaia“ (Helja Kaptein 13.01.2015)
Tunnustan kogu Pühalepa valla haridus- ja kultuurikomisjoni ning selle esimees Antti Leigrit, et volikogule ja vallavalitsusele on suudetud selgeks teha, mis on kõige tähtsam. Nagu artiklis kirjas, toetas volikogu lasteaia ehitust üksmeelselt ning valla omavahenditest, ootamata-lootmata projektidele ja välisfinantseeringule.
Leian, et just see ongi ainuõige lähenemine. See, et me panustame lastesse. Vaimusilmas näen, et Hiiumaa võiks olla kõige lapsesõbralikum maakond. Vot see alles oleks midagi!
Tõsi, palju lihtsam on ju hoopis muude (öeldakse ju ka: tõsiste) teemadega tegeleda. Saati, kuidas sa lapsesõbralikkust möödad või edetabelisse paned?
Aga selles peitub suur arenguperspektiiv. Tööstussaareks me kunagi ei saa, ja ega vist tahagi.
Panustades aga lastele ja luues lastega peredele meeldiva keskkonna, see on üks võimalik võti ääremaastumise vastu.
Lasteaia teemat kajastati ka teisipäevases Hiiu Lehes. Tõsi, pealkiri oli pigem negatiivne: „Kohatasud lasteaedades kerkisid“ (Kadi Laid 20.01.2015). Sisu aga kahes toonis.
Mõru mekk jääb suhu juhtkirjast, et Kärdla lasteaias tõusis teise lapse kohatasu koguni 53 protsenti. Ja ka muidu oli Hiiu vallas tervikuna lasteaiatasu tõus märkimisväärne.
Samas taaskord tõuseb meeldivalt esile Pühalepa, kelle lasteaedades kohatasu ei maksta. Võtkem eeskujuks!
Emmaste valla volikogu liikmena on mul rõõm, et suurematest ehk Käina ja Hiiu valla lasteaedadest saame omavahenditega edukamalt hakkama. Ehk meie kohatasu on kas kolmandiku või koguni poole võrra väiksem eelpool mainitutega võrreldes.
Samas oluline on ka see, et lastega tegeleks haritud ja motiveeritud personal. 2015. aasta eelarve I lugemisel tegin volikogus muudatusettepaneku tõstmaks lasteaia õpetajate töötasu 10 ja abiõpetajate töötasu 20 protsenti.
Mul on hea meel, et enamus volinikest toetas ideed seada antud valdkond prioriteediks.
Sel nädalal kogunenud majandus- ja eelarvekomisjonis arutasime muudatusettepanekud põhjalikult läbi ja leppisime kokku, et lasteaiaõpetajate palgatõusuks saab 10 ja abiõpetajatel 15 protsenti.
Ühelt poolt on võrdluseks kooliõpetajate palgatõus, teisalt aga antud töö väärtustamine. Võrreldes üldise palgatõusuga vallas või kohalikes ettevõtetes, on selge, et sel aastal on valikud selgelt selle valdkonnas kasuks.
Positiivse ja lastesõbraliku muudatusena on meil sellest õppeaastast käivitunud maakonnasisestel liinidel tasuta bussisõit õpilastele. Tean, et seeläbi on õpilastel lihtsam huviringide või sporditreeningute tegevuses osaleda.
Ja nii nagu Pühalepa või Hiiu vallas tegutseb kaks lasteaeda, on ka Emmastes kaks võimalust eelkooliealiste laste päevahoiuks. Emmaste lasteaed Naksitrallid ja Leisu lastehoid.
Loodan, et nüüdseks on lõplikult vaibunud jutud, et viimast tahetakse sulgeda, mis praegune volikogu esialgu vana taagana kaela sai. Sest nii kaua, kui valla põhjaosas on lastega peresid, kes soovivad kodulähedast lastehoiu võimalust kasutada, nii kaua tuleb selleks võimalusi otsida.

Ehk lühidalt. Panustades eelisjärjekorras lastesse ja kõigesse, mis lastega seotud, oleme õigel kursil.

* Ilmus Hiiu Lehes 23.01.2015

No comments:

Post a Comment