Thursday, November 27, 2014

Istung 15

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 15
  1. Vallavanema informatsioon
31. oktoobri seisuga tulumaksu laekunud 687 454€ ehk 87% planeeritust. 2013. aastaga võrreldes +9,2%. Maamaksu laekunud 64 tuhat ehk 98% planeeritust. Tänase seisuga tulumaksu laekunud 96% planeeritust.
1. detsembrist väikesed muudatused õpilaste maakonnaliinidel (kodulehel info olemas)


Ülo: Kuidas edenevad ettevalmistused seoses 1. advendi tähistamisega?
Tiit: Korras, jagatakse kommi ja on kontsert.

Hergo: Kas on arenguid eelmisel korral tõstatatud silla probleemiga?
Tiit: Rääkisin Harriga. Kui volikogu peab vajalikuks lamp ja käsipuu panna, siis paneme.

Volikogu peab vajalikuks.

Hergo: Dokumendiregistris on näha, et muutus sotsiaaltranspordi teenuse hind. Kuidas on lood teiste teenuste hindadega?
Tiit: Transpordi puhul oli konkreetne ettepanek, eakatega läbi räägitud, hind katab puhtalt kütuse osa; teised hinnad vaadatakse järjest üle, elu on edasi läinud.


Kristi: Haldi bussipeatuse viimine teisele poole teed oli aasta eest jutuks, kuidas on nüüd lood?
Tiit: Olen rääkinud maanteametiga, küsin üle.

  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Sihtotstarbe ja kohanime muutmine (Vesikaare)
Kõik vastu
  1. Loa andmine arvelduslaenulepingu sõlmimiseks
Tiit: palve arvelduskrediidi saamiseks. Sel aastal oli samamoodi, kasutasime väga vähe.
Kõik poolt
  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Sihtotstarbe ja kohanime määramine (Astla)
Kõik poolt
  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Sihtotstarbe ja kohanime määramine (Vanamõisa-Kurisu tee T1)
Kõik poolt
  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Sihtotstarbe ja kohanime määramine (Vanamõisa-Kurisu tee T2)
Kõik poolt
  1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Sihtotstarbe ja kohanime määramine (Vanamõisa-Kurisu tee T3)
Kõik poolt
  1. Hiiu Maavalitsuse kirjale 07.10.2014 nr 12-2/2014/353-36 „Hiiu maakonda ümbritseva mereala maakonnaplaneeringu kooskõlastamine“ vastamine
Mitte kooskõlastada. Kõik poolt

Protokolliline otsus. Vaidlustada halduskohtus maavalitsuse korraldus merealade planeeringu vastu võtmise kohta 21.11.2014 kuna PlanS §17 lg2 kohaselt peab enne planeeringu vastuvõtmist saama (kohalikelt omavalitsustelt) kooskõlastused, mida aga Käina ja Emmaste vallalt saadud ei ole. Volitame vallavanemat tegema vajalikud toimingud.
5 poolt, 1 vastu
  1. Muud küsimused.
a) Volikogu istungi toimumise kuupäeva võiks eelmisel istungil kindlaks määrata. Järgmine kord istung 22.12, kaust varem üles ja dokumente võiks/võib ükshaaval lisada, mitte ei pea ühekorraga
b) Põhimääruse kohta teha ettepanekuid otse üles laaditud dokumenti
c) Hiiumaa arengustrateegiaga liitumine. Kristi, Ülo ja Hergo koostavad teistele kommenteerimiseks dokumendi, kus välja toodud põhialused, millistel tingimustel oleksime valmis sellega liituma
d) Arengukava koostamine. Arengukava koostamise komisjoni esimees Ülo andis ülevaate seni tehtust

No comments:

Post a Comment