Friday, December 15, 2017

Vundament on laotud

Teisipäevasel volikogu istungil kinnitati valla alusdokumendid ehk Hiiumaa valla põhimäärus ja osavaldade põhimäärus.
See tähendab, et vundament on laotud – üldised põhimõtted, mille alusel toimetada ning kust edasi liikuda, on kokku lepitud.
Julgen hinnata, et vundament on piisavalt kindel, et sinna peale ülejäänud struktuur ehitada. Niisamuti saab määruste menetlemise protsessist positiivset välja tuua.
Alustangi viimasest. Kuigi on neid, – ja eriti tegusad on nad sotsiaalmeedias tegutsedes – kes ehitavad opositsiooni ning koalitsiooni vahele justkui okastraadiga kaetud aia, siis tegelikult see nii ei ole ning koostöö ühise asja nimel on võimalik.
Tõsi, kui inimesed oleksid alati ning kõigis küsimustes ühel arvamusel, siis võinuks nad ju ka valimistel ühes nimekirjas kandideerida. Ehk teatud eriarvamused on loomulikud.
Olulisem on aga see, et kui mõistlikult tegutseda ja argumenteeritult oma ettepanekud lauda käia, siis neid ei heideta kõrvale ainuüksi selle pärast, et esitaja oli n-ö valest nimekirjast. Ehk et dokumendid on saanud olulist täiendust lisaks koalitsioonipartneritele ka Keskerakonna ja Kodusaare esindajatelt.
Nii sai näiteks hariduse teema põhimäärustes põhjalikumalt lahti kirjutatud ehk saab selgelt vahet teha, mis on Hiiumaa vallavalitsuse ja mis osavaldade pädevuses.
Konkreetsemalt. Vallavalitsuse pädevuses on hariduse juhtimiskompetentsid ehk hariduse sisuline juhtimine toimub keskselt. See peaks soodustama senisest veel tõhusamat lasteaedade- ning koolidevahelist koostööd ja parimate praktikate jagamist.
Samas kui haridusasutuste igapäevane toetamine ning majandamine toimub osavalla tasandil.
Samamoodi on jagatud teine väga oluline valdkond, sotsiaalvaldkond. Selle koordineerimine ja kitsad kompetentsid nagu lastekaitse ning terviseedendus on keskselt juhitud. Samas kui sotsiaalhoolekanne ja igapäevased toimetused, sealhulgas nõustamine ja asjaajamine toimuvad osavaldades. Ehk teenus jääb inimesele võimalikult lähedale.
Vastavalt põhimäärusele ongi osavalla eesmärk kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, selle elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.
Mäletame, et valimiste eel oli Kodusaare jaoks väga oluline teema osavaldade eelarve. Seadusega ei ole võimalik, et meil hakkaks olema viis – või koguni kuus, kui Hiiumaal tervikuna oleks samuti eraldi eelarve – erinevat eelarvet. Liiatigi ei ole see mõistlik.
Küll on osavallal valla eelarve osana iseseisev eelarve oma ülesannete täitmiseks. See tähendab, et osavalla pädevuses olevate otsuste tegemine toimub osavalla tasandil.
Ning põhimäärus sätestab ka, et osavalla jooksva aasta põhitegevuse tulude ja kulude vahe viiakse üle osavalla järgmise aasta eelarvesse. Ehk et kui mõni piirkond majandab edukalt ja/või kokkuhoidlikult, siis ülejääki saab kasutada täpselt sellesama piirkonna huvides.
Vaade tulevikku on nii piirkonna tasandilt lähtuv kui Hiiumaad tervikuna arvestav.

Ilmus 15.12 Hiiu Lehes

No comments:

Post a Comment