Monday, January 30, 2017

Istung 42

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 42.
Kohal 7 liiget, üks Skype teel.

Vallavalitsuse info
Detsembris laekus 82 tuhat tulumaksu, 7,8% enam kui 2015.a. Aastaga 100,5% eelarves planeeritust. 6,5% enam kui aasta varem.
Oli teguderohke aasta. Jätkusuutlikkus olemas alanud aastaks.

Hergo: lugesin, et kampaania raames kirjutas Emmastesse sisse 13 inimest, kuidas on väljarändega?
Tiit: aastaga on +11, sünnid-surmad tasakaalus.
Hergo: maantee hooldamine Nurste-Õngu pool on mitterahuldaval tasemel ja et sealt sõidavad hommikuti kooli-lasteaeda ka lapsed, keda sõidutanud buss on juba libisemisse sattunud, siis mida saaksime vallana ette võtta?
Tiit: maanteedel on paraku kindlad tasemed, mille järgi hooldus toimub, libedus aga erakorraline. Pole paraku soolatatav tee. Kui on libisemine, selline olukord, siis võiks kohe bussist helistada numbril 1510 ja infot anda.
Ülo: homme on kohtuistung, maavalitsuse planeeringu vastu, Kristi osaleb, kas vallavalitsusest keegi osaleb?
Kairi: advokaadi sõnul pole vajalik, tema on meie esindaja.


Volikogu määrus “Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord”
Karin: muudetud kuupäevi võrreldes eelmise aastaga ja eelarvekomisjoni soovitusel maht kahekordne eelmise aastaga võrreldes.
Kõik poolt.

Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavolikogu 31.jaanuari 2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ lisa nr 2 muutmine“
Tiit: kui vallaametnike töötasu 2017.a. tõsta, siis praegused piirid jäävad kitsaks. Teised Hiiumaa vallad meist ees.
Saadeti vallavalitsusele tagasi, täpsustamiseks. Kõik poolt.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine“ esimene lugemine
Karin: novembri lõpust, kui vaatasime volikogus eelarve projekti, on eelkõige riiklikud summad muutunud. Lisaks on sees vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekud.
Suunati teisele lugemisele. Kõik poolt.

Vallavolikogu otsus „Raamatupidamise 2016. aasta aastaaruande auditi läbiviimiseks audiitori määramine“
Kõik poolt.

Ülevaade volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni tööst aastal 2016
Hergo esitas ülevaate.

Vallavolikogu otsus „Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest. Vallavalitsuse liikme ametisse kinnitamine”
Tiit: Toomas Holsmer esitas avalduse vallavalitsuse tööst loobuda. Ettepanek lisada liikmeks Karin Gross.

Kõik poolt.

No comments:

Post a Comment