Wednesday, December 2, 2015

Koostöös peitub jõud

Koostöös peitub jõud, seda võiks kasutada ühe või teise valdkonna juures. Kindlasti päevakorral oleva haldusreformi puhul, aga usutavasti on seda ka valimisloosungina rakendatud. Kõige ilmsemalt avaldub see aga inimeste tasandil. Viimati sain sellest osa laupäeval Tohvril.
Aja jooksul, mil olen Emmaste vallas elanud, on Tohvri rannakaitsepatareide avamisest ja paremaks rakendamisest mitmel korral juttu tehtud. Viimane kord ehk valla uue arengukava koostamise protsessi juures. Aga seni on see jutu tasandile jäänud. Laupäevani.
Hommikul Sõru sadamast mööda sõites oli näha, kuidas valged „jänesed“ hoogsalt ranna poole jooksevad. Et siis kiviklibusse jäädavalt kaduda. Teha teed uutele ja uutele tulijatele. Tuul oli tugev, õnneks pilved vihma välja jagada ei raatsinud.
Sellegipoolest jõudis talgutele märkimisväärne hulk inimesi. Kui kella kümne ajal infot jagati, siis lugesin ise kokku 93, kokkuvõtteid tehes oli end kirja pannud aga 120 inimest. Alates lasteaia- ja algklassilastest kuni väärikate kohalikeni, kes meenutasid omast kogemusest sõjaaegset perioodi.
Üks talgute peakorraldajaid, Urmas Selirand ütles, et päev sai alguse läbi juhuse. Nimelt oli aasta eest Margus Kastein talle helistanud, et külalisi metsas õigesse kohta juhatada. Nähes militaarobjektide nukrat seisu, pakkus ta välja, et korraldame talgud. Mõeldud, tehtud!
Ja tõesti, koos tegutsemise jõud on võimas. Algatajad kaasasid ka Emmaste valla, muinsuskaitseameti, maaomanikud. Lõpptulemus oli aga näha laupäeval, kui lisandusid viimaste sõbrad või lihtsalt inimesed siinsest kogukonnast, kes kodukandi heaks valmis panustama.
Lisaks ühisele töötegemisele oli suureks väärtuseks eri teadmiste ja kogemustega inimeste vahel info vahetamine. Sain isegi palju uut selle piirkonna ajaloost teada. Ja säärased mälestused on alati ehedamad kui raamatust loetu.
Ent uut jagus ka spetsialistide jaoks. Nii avastas Urmas Selirand kohalike juhiste järgi metsas liikudes tule korrigeerimis-vaatluspunkti, mis tema hinnangul ehitati 1941. aasta oktoobriks ja millest tal varem aimu ei olnud.
Ise pean oluliseks, et selline päev ei jääks esimeseks ja viimaseks. Äraütlemata palju sai ära tehtud- kes ei usu, sel tuleb Tohvri teekond ette võtta ja selles ise veenduda-, aga töö ei ole otsa saanud. Tegemist on militaarturismi seisukohalt väga suure potensiaaliga kohaga. Aga see on oluline ka kohaliku kultuuripärandi seisukohalt.
Vestlusest vallavanemaga jäi kõlama, et vald panustab rannakaitsepatareideni viiva tee parendamisse. Päev võeti kokku aga tõdemusega, et suurtalgud ootavad taas Teeme Ära päeva raames maikuu esimesel laupäeval.

Suur kummardus kõigi ees, kes nõu või jõuga kaasa aitasid. Aitäh teile, Pilvi Post, Piret Lauri, Harri Hiis, Urmas Selirand ja Margus Kastein, et asja eest vedada võtsite!

Ilmus Hiiu Lehes 01.12.2015

No comments:

Post a Comment