Thursday, June 18, 2015

Istung 22

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 22
Vallavalitsuse info

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetuleku määramisel

Emmaste valla majandusaasta aruande kinnitamine

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
Tehti viimased muudatused valla põhimäärusesse ning järgmisel istungil esitatakse uuendatud põhimäärus vastu võtmiseks

Ettekanne „Emmaste Vallavolikogu ja Emmaste Vallavalitsuse koostööst – kuidas edasi?” 
Vallavanem Tiit Paulus avas omapoolse vaatenurga volikogu ja vallavalitsuse koostöö osas.

Muud küsimused:
Kaasava eelarve idee tutvustamine
Finantsnõunik Heidi Siirus tutvustas kaasava eelarve ideed. Volikogu võttis vastu protokollilise otsuse selle rakendamiseks 2016. aasta eelarve juures.

Arengukava arengud
Arengukava komisjoni esimees Ülo Kikas andis ülevaate, kui kaugel on arengukava koostamine. Tõenäoliselt juulikuus saab töö kokku võtta.

No comments:

Post a Comment