Thursday, May 28, 2015

Istung 21

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 21

Hergo parandusettepanek eelmise istungi protokolli, asendada umbusaldusavalduse eelnõu esitamise sõnavõtus "võtame seda kui katset..." lausega "võtame seda kui katseajale panemist..."

Vallavalitsuse info 
Tulumaksu on laekunud 70 tuhat, 4 kuuga 294 tuhat, eelarvest on seega täidetud 33%. 4 kuuga  on laekunud 12% rohkem kui 2014. aastal. Maamaksu on laekunud 62% planeeritust.
Arvelduskrediiti ei kasutatud. Spordihoone rendikonkursile pakkumusi ei laekunud. Sõru sadama valgustus on paigas, tuled põlevad öötundidel.
Tankla konkurss kestab, valveseadmeid paigaldatakse. Uus tankur ja makselahendus on tellitud. Sidelahendustega probleemi ei teki.

Ülo: spordihoone konkursi nurjumine?
Tiit: oli üllatus, mõtleme kuidas edasi,

Hergo: kas ja kuidas on Emmaste reageerinud Käina lasteaiakohtade puudusele- kas oleme enda lasteaeda välja pakkunud?
Tiit: rääkisin Omariga, tegin hea pakkumise, lubas mõelda, eriti kuna sealtpoolt käiakse siin ka tööl, tehnilised küsimused transpordiga on vaja lahendada,

Kristi: avanenud on eurorahad, seoses haldusreformiga ka viimast korda suuremad võimalused. Enne valimisi anti lubadusi. Millised projektid on vallal käsil?
Tiit: küsiks vastu, millised rahad on avanenud? Küsimus on omaosaluses. Hetkel ühtegi projekti ei ole. Jausa veevärk on kindlasti üks variant.

Ülo: Ettepanek valla lehes vallavalitsuse info seas kirjutada/anda selge sõnum, et lähiaastatel ei ole koolis liitklassid või 6-klassiliseks kooliks üle minek päevakorras

Kinnistu võõrandamine otsustuskorras
Kõik poolt

Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Kõik poolt

Tugiisikuteenuse osutamise kord
sotsiaalnõunik Liia Rull: tingis reaalne vajadus, kohustab ka seadus. Käis läbi sotsiaalkomisjonist. Hiiumaal teist sellist ei ole välja töötatud.
Ülo: kas midagi vallas ja meie kuludes muutub?
Liia: jah, muutub küll. Kulud tekivad.
Kõik poolt

Vallavara võõrandamine
Tiit: arutasime valitsuses. Auto oli pikalt remondis, nüüd liigub. Valla valitsemise seisukohalt ei ole otstarbekas ülal pidada. Uurisime, milline võiks olla alghind. Soovitati 5-6 tuhande vahel.
Kristi: mis saab edasi?
Tiit: praegu on nii, et sõidan isikliku autoga, volikogu otsus, kuidas edasi. Kas liisida mõni ökonoomsem või...
Kõik poolt

Emmaste valla põhimääruse eelnõu
arutelu jäi pooleli

Umbusalduse avaldamine Emmaste vallavanemale
2 poolt, 6 vastu

Hergo: umbusaldusavaldust üle andes mainisin, et umbusaldamise algatamine on äärmuslik vahend. Olen seda meelt ka praegu.
Aga leian, et õige on probleemidele tähelepanu juhtida, mitte "head nägu teha" ja teeselda, et kõik on tip-top, kui see seda ei ole.
Ma väga tahaks täna selle eelnõu maha hääletada. Tõesti tahaks. Ma ei ole ühegi volikogu liikmega umbusaldamise teemal ise ühendust võtnud. Põhimõtteliselt ei ole seda teinud. Arvan, et igal inimesel on ise pea otsas ja süda sees.
Küll aga ei saa ma ise täna muud moodi talitada, kui vallavanemat umbusaldada. Ma ei ole näinud märke, et tegevjuhi poolt soovitaks osapooli kokku tuua, et eesmärk on ühtne ja tugev vald, mitte iga hinna eest võimust kinni hoida.
Veel enam, töönädalal peale eelmist volikogu istungit kutsuti mind nö vaibale. Vallavanem käis peale volikogu istungit minu ülemuse juures ja soovitas tungivalt minuga tööleping lõpetada. Olgu ametlik põhjus missugune, mõtlev inimene oskab seoseid luua.
Mul ei ole vajadust kümne küünega oma kohast kinni hoida. Ja kui minu personaalküsimus toob nüüd kaasa probleeme koolijuhile, siis ma leian, et mul ongi targem tee vabaks teha. Aga jääb küsimus, et kes teeb personalivalikuid- allasutuse juht või vallavanem? 
Miks sellest üldse rääkida? Avalik ja avatud tegevus on olnud teadlik valik. Üks pool leiab, et asju tuleks ajada saladuses, mina leian, et õige on kaasamine, avalikkuse teadlikkus.
Eks iga volikogu liige teab ise, mis tema vaadetega rohkem sobib. Ühtne ja suurt osa elanikest kaasav valitsemisstiil, eetika ning põhiväärtusete olulisus või tagatoa otsused ja et kõik oleks JOKK.

Kristi: minu jaoks on siin maailmavaateline vastuolu. [---] Eelmise kuu hääletus andis signaali, et meie valla enamus ei toeta noori, ei toeta arengut. Ja sellest on kahju.

Ülo: arvan, et tänane olukord on vaja lahendada vastutustundlikult, kõik osapooled võiks õppida olnust, teha järeldused, mitte ainult teiste otsa vaadata. Mõelda, kuidas saaks paremini edasi minna. Mõelda, et mida vald vajab?
Kristi räägib kahest maailmavaatest, arvan, et tuleb midagi kahest kokku panna. 
Mis Hergo tõi esile, mis ta varem on esile toonud, ka mind on need asjad mõtlema pannud. Edasi peaksime minema nii, et igal uuel päeval on uus võimalus inimestega suheldes edasi minna. Tänasest hääletusest ei maksa vagusid, mis meid eraldama hakkavad, sisse tõmmata.

Kristi: normaalne koostöö on, kui saab rääkida asjadest. Kui öeldakse, et kui midagi ei meeldi, avaldage umbusaldust, ei ole normaalne olukord.

No comments:

Post a Comment