Thursday, February 26, 2015

Kiri

Hea volikogu liige,

kirjutama ajendas mind volikogus arutlusele tulev eelnõu „Palgajuhendi lisa nr 2 muutmine“. Täpsemalt sellega kaasnev ehk kultuuri- ja spordispetsialisti või teisisõnu kultuurinõuniku tööle rakendamine.
Haridus- ja kultuurikomisjoni praegune koosseis on esimestest koosolekutest alates arutanud kultuurinõuniku ametikoha ja selle võimaliku vajaduse üle. Oleme seda meelt, et antud ametikoht on Emmaste valla jaoks vajalik.
Meie arvamust toetab eelmisel aastal algatatud valla arengukava koostamine. Selle protsessi käigus viisime läbi viis ideeõhtut valla eri otskondades. Kui osalenud pea saja inimese arvamused koondada, siis üleüldiseks prioriteediks seati kultuur.
Väljavõte ideeõhtute kokkuvõttest: „praegusest suuremat tähelepanu tuleb eesootaval perioodil pöörata kultuurile. Viie otskonna kokkuvõttes oli see prioriteetne küsimus. Ehk tuleb tegeleda kultuuri sisulise poolega – kuidas aktiviseerida inimesi, koordineerida valla ja vallas toimuvaid üritusi, selgitada välja vajadused ja pakkuda lahendused, tuleb märgata ja tunnustada sädeinimesi, kujundada välja valla märgiüritus, aga ka ürituste kaudu tekitada suuremat ühtsust piirkonna ja valla elanike seas. Eelkõige on oluline luua ametikoht eelpool mainitu eestvedajale, et teemaga saaks süsteemselt tegelema asuda.“
Jaanuarikuus kinnitas volikogu valla 2015. aasta eelarve. Seal oli arvestatud uue ametikoha loomisega. Täiskohaga ametikoha.
Samas ikka ja jälle kuulen mõtteid, et täiskohaga ametikoha jaoks ei ole meil inimesele piisavalt tööd pakkuda. Lisan teile manusena komisjoni poolt koostatud ametijuhendi tööversiooni. Leian ja leiame komisjonis, et tööpõld on lai ja käed rüpes istuma ei pea. Sama meelt olid ka inimesed, kes arengukava protsessi raames sel teemal arvamust avaldasid.
Ma kindlasti ei ütle, et meie kultuurielu kiratseb või et midagi ei toimu. Olen teadlik meie valla atsakatest inimestest. Mul on hea meel, et on neid, kel jagub energiat ka väljaspool oma kodu panustada; kel on mõtteid ja jõudu ühiskondlikku elu sisukamaks muuta.
Küll aga näen ma arengukohti.
Lühidalt neist.
Meil on vahepeal kadunud järjepidevus valla tasandil kultuurisündmuste korraldamisel. See aga on viinud selleni, et paljudel on kadunud harjumus kodust välja tulla, kui midagi toimub. Inimeste aktiviseerimine on väga oluline teema, millega tegeleda.
Arvan, et lisaks üritustele vajame valdkonna laiemat arengut, praegustele tegijatele nõu ja jõu pakkumist (s.h otsida uusi projektifonde ja aidata taotluste kirjutamisega). Aga ka praegu toimuvate sündmuste ja tegemiste sidususe tõstmist. Ja tegeleda tuleb ka valla positiivse kuvandi välja arendamisega.
Eks mõtteid on veel.
Samas tahan ma laiema paralleeli tõmmata.
Peale volikogu valimisi aastal 2013, ütles volikogu esimees mulle, et meie vaated ja mõtted on väga sarnased, ainult haldusreformi ja nägemuses Hiiumaa valdade arvust jooksevad need lahku. Vastumeelsust nende teemadega tegeleda olen volikogus ka ise tunnetanud. Ja olen teadlikult neid ka ise mitte tõstatanud.
Mina olen oma seisukoha juba ammu välja öelnud. Samas kinnitasin volikogu liikmeks saanuna, et kui volikogu enamus ja kogukond seda soovivad ning me selle nimel vaeva näeme, siis tegutsen ka mina selle nimel, et Emmaste püsiks iseseisva vallana.
Küll olen end tabanud mõttelt, et mis on see, mille nimel soovime oma valda säilitada?

Kultuur võiks olla üks oluline, väga oluline märksõna. Kohalik kultuur, mida säilitada ja edasi kanda. Sel juhul on aga tähtis sellesse ka ise panustada. Suunata sinna ressursid, et avaliku konkursi läbi leiaksime tõeliselt kuldaväärt oskustega inimese, kes valkonda koordineerima asuks ja sellele uut hoogu puhuks.

No comments:

Post a Comment