Thursday, June 5, 2014

Istung 10

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 10.

Info protokollist ja kohalviibijatelt.

Tulud 2014. eelarves nelja kuuga (ehk kui 33% aastast on läbi) 38,41% ja kulud 39,2%. Positiivne, et võrreldes 2013. aastaga on tulumaksu laekunud +9%. Valla võlakoormus jätkuvalt suur, tegeletakse selle vähendamisega. Kergeliiklustee valgustuse arve tasumisega alustatakse. Samas veel üks vana võlg- 54000 € Sõru Merekeskusele- üleval. Miks varem selle tagasi maksmisega ei tegeletud?

SA Hiiumaa Muuseumid asutamises osalemist ei otsustatud, hääletus jäi 3-3.

Algatati Emmaste valla arengukava 2015 - 2022 koostamine. Muudeti Emmaste Avatud Noortekeskuse põhimäärust, viies sporditegevuse juhtimise selle alt ära.

No comments:

Post a Comment