Tuesday, September 13, 2011

Pühalepa perearst

Miks pole Pühalepa vallas perearsti.

Möödunud kuu viimastel päevadel sain Hiiu maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist Vilma Tikerpuult kirja „Imestan, et suudan veel imestada.“

Ta kirjutas kuidas teda kurvastas, et Pühalepa vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor, kes esindas maavalitsuses omavalitsusjuhtide ja maavanema kohtumisel Pühalepa valda, on olnud siiani tõelises infosulus. Nimelt tulnud Remmelkoorelt etteheide, et maavalitsus teavitas valda ja vallavalitsust alles käesoleva aasta märtsis perearst dr Ingrid Madalvee töölt lahkumisest.

Otsustasin asjasse selgust tuua, kuna minu teada võttis dr Madalvee otsuse juba eelmisel aastal vastu ja ma ei uskunud, et volikogu esimees sellest ei teadnud. Samas olen kursis, et paljusid Suuremõisa-piirkonna inimesi häirib asjaolu, et enam ei saa kodu lähedal perearsti vastuvõtul käia.

Küsisin Pühalepa vallavanem Ants Oravalt, kas on võimalik, et vallavalitsus ei teavitanud perearstiga toimuvast volikogu esimeest. Sain selge vastuse, et see ei ole võimalik.

Sain asja uurides teada, et juba aasta alguses anti maavalitsuse poolt vallavalitsusele teada, et perearst dr Madalvee paneb ameti maha. Ja kohe lepiti kokkusaaminegi kokku. Viiendal jaanuaril sai Vilma Tikerpuu Pühalepa vallavanem kabinetis vallavalitsuse töötajatega kokku. Sealsamas kirjutas Orav alla ka dr Madalvee rendilepingu ülesütlemisteatele.

18. jaanuaril kuulutati välja konkurss vabanevale perearstinimistule. Ja samal nädalal ilmus info selle kohta ka Hiiu Lehes ja Hiiu Nädalas. Antud informatsioon ja artikkel edastati valda.

Märtsikuu esimesel päeval selgus, et konkurss ebaõnnestus. Sellest teavitati kohe ka Pühalepa vallavalitsust.

Nädal hiljem said saare inimesed infot ajalehtede Hiiu Nädal ja Hiiu Lehe ning Kadi Raadio kaudu. Antus meediakanalite kaudu edastati täpseid juhiseid, kuidas saab valida uut perearsti. Millegipärast ei ilmunud märtsi-aprilli Pühalepa Teatajas ehk vallavalitsuse häälekandjas sellest ridagi!

Miks aga pidi üldse uue perearsti valima? Haigekassa Pärnu osakonna direktor Kaljo Poldov selgitas, et kui esimese korraga ei õnnestu uut perearsti leida, siis järgmised konkursid tõenäoliselt ka ebaõnnestuvad. Lisaks võtab konkursi korraldamine ressursse.

Niisiis jaotati dr Madalvee nimistu teiste perearstide vahel. 30. märtsil teavitas Tikerpuu Pühalepa valda, kuidas nimistu lõpuks jaotatud sai. Poldov selgitas, et kuna nimistu on laiali jaotatud, siis polegi antud piirkonda lootust uut perearsti leida, sest talle pole patsiente anda. Küll aga oleks võimalik variant, et mõni perearst päeva või paar nädalas Suuremõisas vastuvõttu läbi viib. Selleks oleks tõenäoliselt vaja valla rahalist toetust.

Käesoleva loo alguses mainitud kiri lõppes aga väga positiivselt: „Küll hilinemisega, aga soovin kogu südamest tänada Harda Roosnat, Urmas Laurit ja Kadi Raadio uudistetoimetust, kes andsid mulle võimaluse teha teavitustööd. Väga suureks abiks olid Eesti Haigekassa Pärnu osakonna töötajad, kelle poole sai alati pöörduda juriidiliste ja muude küsimustega.

Erilise kiituse on aga pälvinud just Pühalepa valla töötajad Riina Lilleõis, Katrin Paat ja Urme Soonvald. Kogu südamest tahan tänada enda ja patsientide nimel dr Ingrid Madalveed pikaajalise ja väga hea arstitöö eest!“

No comments:

Post a Comment