Friday, November 25, 2011

Pühalepa valda perearsti leida ei õnnestunud

Ettepanek Pühalepa valla perearstikeskuse taasavamiseks Suuremõisas ei saanud vastust ja seega on vald jätkuvalt kohapeal tegutseva perearstita.

„Seoses sooviga jätkata Suuremõisa külas vallale kuuluvas hoones perearstikeskuse tegevust teeb Pühalepa Vallavolikogu osaühingule Kärdla Perearstid ettepaneku taasavada perearstikeskus Kärdla Perearstid OÜ poolt,“ seisis volikogu oktoobrikuises otsuses.
Taasavamist oldi valmis toetama 2400 euroga vahendite soetamiseks, valla eelarvest oleks makstud pool pereõe töötasu ja kaetud hoone majandamiskulud.
Ent seatud tähtajaks, 11. novembriks ettepanekule vastust ei tulnud. „Ei oska kommenteerida mis võiks olla selle põhjuseks,“ oli vallavanem Ants Orav nõutu.

Teema eellugu ulatub aga juba aasta algusesse. Viiendal jaanuaril teavitas aastaid Pühalepas perearstina ametis olnud Ingrid Madalvee valda soovist üürileping peatada: „Arutasime koos Vilma Tikerpuu, Urme Soonaldi, Eve Kustala, Ants Orava ja Riina Lilleõiega edasist tegevust. Eesmärk oli tagada minu nimistu patsientidele edasine perearstiabi Pühalepa vallas.“
Pühalepa abivallavanem Eve Kustala soovis, et Madalvee ei kiirustaks inventari müümisega ja pakkus, et uue perearsti poolt varade ostmine võiks toimuda ka järelmaksuga.
Madalvee oli sellega nõus. Ent maavalitsuse poolt 18. jaanuaril välja kuulutatud konkursil Pühalepa perearsti kohale tähtajaks ehk märtsikuuks soovijaid ei olnud. Kõik Madalvee nimistu patsiendid jagati ära teiste Hiiumaa perearstide vahel.
See jättis aga Madalvee nõutusse olukorda- mida teha inventariga? „Helistasin mais valla sekretärile, et teada saada valla otsusest. Minu soov oli OÜ Pühalepa Tervisekeskuse likvideerimine lõpule viia. Sama kuu lõpus käisid Ants Orav ja Tiiu Alas ettevõtte ruumides ja kinnitasid, et vald ostab ära järelejäänud inventari,“ rääkis endine perearst.
Vastavalt kokkuleppele saatis Madalvee raamatupidaja vallavanemale kolmandaks juuniks hinnapakkumise. „Lubati vastata 17.juuniks, sest vallavanem oli puhkusel. Aga järgnes vaikus. Kuu hiljem tuletasin lubadust meelde. Lubati tulla vaatama pärast vallavalitsuse koosolekut. Taas vaikus,“ meenutas Madalvee, kes vastavalt aasta alguses lubatule säilitas enamuse osaühingu varast.
Selline olukord kestis sügiseni. Kuuendal septembril lubas Orav, et saadab järgmiseks päevaks vallapoolse hinnapakkumise. Seda aga ei tulnud. „Palusin seepeale [valla referent- H.T.] Katrin Paadil vallavanemale helistada ja tuletada meelde eelmise päeva lubadust,“ ütles Madalvee, kes lõpuks ootamisest ära väsis.
Viiendal oktoobril viis ta vallavalitsusele arve 2400 eurole, kuigi hindab inventari palju väärtuslikumaks: „Olin tüdinenud vallavanema tühjadest lubadustest ja soovisin osaühingu likvideerimisega ühele poole saada.“

Selget ideed, kuidas edasi minna, Pühalepa vallavalitsusel ei ole. „Mõtleme edasi, et kuidas jätkata,“ jäi Orav napisõnaliseks.

No comments:

Post a Comment