Friday, February 10, 2017

Kuidas edasi

Ilmselt on hea lugeja teadlik, et just praegu viime Emmaste vallas läbi kogukonnakoosolekuid. Teemadeks valla arengukava ning selle täitmine. Aga ka haldusreform. Ehk laiemalt valla haldus- ja jätkusuutlikkus ning kuidas minna edasi.
Ent lähen korraks tagasi. Oktoobris otsustas volikogu mitte liituda ühtse Hiiumaa ühinemisläbirääkimistega. Üheks suuremaks hirmuks oli ja on, et Emmaste hääl jääb suures volikogus/vallas nõrgaks.
Mina usun, et asi on eelkõige inimeste ja oskuse oma mõtteid esitada taga kinni. Olen aus, on olnud hetki, kus olen ka ise mõelnud, et lööks volikogule käega. Tegutsen mõtteviisi „kui teha, siis tuleb juba hästi teha“ järgi ning et valimistel sai üks valimisliit volikogus enamuse, on „väikevenna“ rollis olnud kohati keeruline, aga samas siiski võimalik tegutseda.
Fakte vaadates on selge, et ka vähemuses olles on olnud võimalik oma valimisprogrammi ellu viia. Mul on hea meel, et kaasa on tuldud oluliste ideedega nagu näiteks laste huviringide tasude kaotamine või sporditaristu uuendamine ja arendamine. Loodan, et volikogu kaotab käesoleva aasta eelarve raames ära ka lasteaia kohatasud. Peresõbralik ja hooliv vald, selle sõna õiges tähenduses, selle nimel tasub tegutseda.
Palju olen rääkinud ja kirjutanud avatusest ning kaasamisest. Mais 2014 algatatud valla uue arengukava koostamine on üks näide. Võtsime suuna, et volikogu ja vallavalitsus peavad ise inimeste juurde minema. Ja kohe dokumendi koostamise algjärgus.
Ehk tegemist ei olnud näilise kaasamisega, mis on see, kui inimestele serveeritakse juba terviklahendust, kus suuri muudatusi teha ei saa. Arengukavasse andis aga sisendi märksa rohkem kui iga kümnes vallaelanik.
Mina ei usu mõttesse, et „andis jumal ameti, annab ka mõistuse“. Ehk et volikogu või vallavalitsus ei ole müstiline tarkade kogu vaid me peame oluliste otsuste juures huvigruppide ehk spetsialistide poole pöörduma. Valla elanikud on kohaliku elu spetsialistid. Nii oleme teist aastat rakendamas kaasavat eelarvet ehk inimesed otsustavad ise, mida on vallas vaja teha.
Kui tulla siit kogukonnakoosolekute juurde, siis minu jaoks on oluline märksõna ka ausus. Ehk kui me arutame, kas Emmaste on haldus- ja jätkusuutlik, siis peame käsitlema nii edulugusid kui vajakajäämisi.
Sotsiaalmeedias levib kõiksugu mõtteid, seega on oluline, et suudaksime valeinfot vältida. Näiteks väide, et sundliitmine tähendab kooli ja/või muuseumi sulgemist. Kooli jätkusuutlikkus on siiski kogukonna kätes.
Volikogu selge seisukoht on olnud, et väldime liitklasse. Praegu on ka õpilaste arv mõningal määral tõusnud ning keskmiselt pea 10 last klassi kohta on põhikooli jaoks piisav. Õpetamise tase on igati tugev, mida tõestavad eksamite või ainevõistluste tulemused. Mis edasi, sõltub sellest, kui palju sünnib piirkonnas lapsi või kui palju lastega peresid siia kolib. Meie asi on luua soodne keskkond.
Siinkohal parandan veel ühe valefakti. Emmaste ja Pühalepa otsus vabatahtlikult üheks Hiiumaa vallaks mitte ühineda ei võtnud mitte kelleltki miljonit ära. Esiteks seda raha ei ole reaalsel kujul olemas. Teiseks tähendas see otsus pea saja tuhande euro suurust kokkuhoidu, mis kulunuks nimetatud valdade juhtidele preemiateks. Nagu see saab Käina ja Hiiu vallas toimuma. Sundliitmise või iseseisvalt jätkamise puhul preemiaid ei maksta.
Kuigi ma ei usu, et maakonnasuuruses vallas ei oleks Emmaste asja võimalik ajada, toetan ma piirkondade mõtte- ja otsustusvabadust. Ehk kui Emmaste volikogu otsus oli/on jätkata iseseisva vallana, siis seda tuleb aktsepteerida.
Samuti ei ole saladus, et meil on valla juhtimise juures erimeelsused väärtuste tasandil. Küll oleme suutnud koostööd teha sisuliste teemade juures. Näiteks tankla taasavamist toetasid volikogus eranditult kõik. Ka suurte tuuleparkide rajamise vastu on selge ühisrinne.
Milline on enamuse seisukoht ning millised on meie valikud, sellest pikemalt kogukonnakoosolekutel. Esimene toimus 1.02 Sõrul, 3ndal Valgu seltsimajas, 8ndal Leisu koolimajas, 9ndal Jausas Hiiulink majas ning 15ndal Vaba Aja Keskuses. Igal pool algusega kell 18. Kohtumiseni!

Ilmus 3.02 Hiiu Lehes

No comments:

Post a Comment