Monday, February 27, 2017

Istung 43

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 43.
Kohal 8 liiget, üks Skype teel.

Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Tiit: tulumaksu laekus jaanuaris 90 tuhat, 3,8% enam võrreldes 2016.a.
Ülo: tavapäratult lühike ettekanne täna
Tiit: eelarvet pole vastu võetud, siis pole ka suurt midagi lisada
Ülo: muud infot?
Tiit: muude teemade all
Hergo: haridus-kultuuri komisjoni ettepanek vallavalitsusele/volikogule: prügikonteinerid ja nende olukord Emmaste keskuses riivavad silma, tean, et see on ka varem teemaks olnud, ent komisjon palus mure uuesti tõstatada
Tiit: olnud teemaks, head kohta pole, aga EMKO-ga on olnud mõte katseliselt nö kuuseplatsile viia
Hergo: möödunud aasta lõpus oli juttu elanike arvust ja sissekirjutuskampaaniatest. Kuidas meil seis on, kas valla ametnikud-töötajad on valla elanikeregistris?
Tiit: olen rääkinud, aga kedagi sundida ei saa

Ülevaade politseitööst (ettekandja Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik).
Ennetustööde maht suureneb, rõhk praegu sellel. Möödunud aastal Hiiumaal 73 tegevust, kaetud 3000 inimest.
Kokku 32 politseiametnikku, abipolitseinikke 14. Arvu tahaks suurendada, aga mitte massi pärast, vaid et oleks kõik piirkonnad rohkem kaasatud.
2016.a. saarel 94 kuritegu, 647 väärtegu.

Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavolikogu 31. jaanuari 2013 määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend“ muutmine“ (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Tiit: mõeldud selleks, et palgatasemed reguleeritud oleks. Miinimumpalga tõus, mis viimastel aastatel üle 30% tõusnud, sunnib ka teisi tagant. Oleme võrrelnud teiste valdadega ja oleme Hiiumaal keskmisel tasemel.
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus „Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine“ (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
Kõik poolt

Volikogu otsus “Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine“ (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
Eelnõus ettepanek määrata töötasu suuruseks 1700.-, 1 poolt; alternatiivne ettepanek 1800.-, kõik vastu; kolmas ettepanek 1790.-, kuus poolt.

Maido lahkus

Volikogu otsus “Volikogu esimehele töötasu ja hüvitise määramine” (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
Ülo läks arutelu ajaks välja.
Määrata hüvitise suuruseks 500 eurot.
Seitse poolt.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2017. a. eelarve kinnitamine“ (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
Karin: võrreldes eelmise korraga korrigeeritud mõnda rida
Ülo: mida autode rida endas sisaldab?
Tiit: kaks masinat, üks sotsiaalauto ja üks EMKOle, lisaks on jutuks olnud bussi ostmine
Hergo: bussi osas võiks teha tasuvusanalüüsi, sest eri juhtudel vaja eri suurusega bussi ja sellega seoses tuleb mõelda, mitmekohalist vaja on. Lisaks tuleks läbi arvutada, kas soodsam on buss osta või teenust sisse osta
Tiit: tõsi, buss 2/3 ajast seisab, samas kui näiteks Käinast ujumiseks buss tellida, peame arvestama, et siia ja tagasi sõidab tühjalt
Ülo: mis EMKOs paremaks läheb kui uus töötaja võtta?
Tiit: operatiivsus
Hergo esitas mitmeid muudatusettepanekuid, mis läbi arutati
Toimus laiem arutelu eelarvega seotud teemadel.
Eelarve võeti vastu

Emmaste Vallavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 161 „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Sõru muuseum moodustamine“ kehtetuks tunnistamine (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Volikogu määrus „Sõru Muuseumi põhimääruse kinnitamine” (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Volikogu määrus „Sõru Muuseumi arengukava 2017-2021“ (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
Suunata järgmisele volikogu istungile

Katrin lahkus

Muud küsimused:
Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu 8.märtsil
Vabariigi valitsuse ettepanek ühineda Hiiumaa vallaks


Järgmine volikogu istung 27. märtsil.

No comments:

Post a Comment