Monday, October 31, 2016

Istung 39

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 39

Osales 8 volikogu liiget, üks saabus hilinemisega ja lahkus enne lõppu.

Vallavalitsuse info ja vastamine Hergo Tasuja kolmele arupärimisele

Üheksa kuuga on laekunud 6,7% enam tulumaksu kui 2015.a. Tulud 80% täidetud, kulud pea 71%. Arvelduskrediiti ei kasutatud. Reservfondist eraldati raha kahe advokaadibüroo teenuse tasumiseks. Kokku on vallal pooleli neli kohtuasja. Haldi bussipeatuse jaoks paviljon olemas.

1. Kui kaugel oleme valla arengustrateegia eesmärgi täitmisega ehk Sõru sadama kompleksi arendamise kontseptsiooni ja äriplaani koostamisega?
Tiit: ei ole alustatud, plaan on tegeleda

2. Kui suur on Sõru väikelaevasadama külastatavus/kasutatavus? Palun välja tuua viimase viie aasta külastused ja sadamakohtade kasutamine. Sealhulgas kohalike ehk Emmaste valla kalurite hulk, kes sadamat kasutavad.
Tiit: 2012. aastal kasutanud 46 külalisalust ja 4 kohalikku, edasi 41 ja 4, 45 ja 3, 41 ja 3, 47 ja 2 jahti. Alused, mille eest kaimaksu tasutud. Nende seas pea kümme alust, mis Sõru regatist osa võtavad ja tasu ei maksa. 2009 ja 2010 oli poole rohkem külastajaid. Harrastuskalureid 3-4, paate rohkem, need aga (16 nime) tasudest vabastatud.

3. Kui suur on iga-aastane tulu, viimase viie aasta näitel, sadamatasudelt Sõru väikelaevasadamas?
Tiit: Vallavalitsus tulu ei ole saanud, vastavalt lepingule on see jäänud Merekeskusele.

Ülo: osad kohalikud ei maksa, mis on see alus, kes maksab ja kes ei maksa?
Tiit: täna just täpsustasime, kuidas see on. Kes panustasid omal ajal ehitusse, need on vabastatud.
Tiit L.: nimekirja sain H.S-lt

Ülo: vaheaeg 10 minutit

Ülevaade Emmaste, Käina ja Pühalepa valla ühinemisläbirääkimistest

Ülo andis kronoloogilise tagasivaate. Alates Hiiu valla ettepanekust veebruaris, millest aprillis keeldusime. Mais tegi Käina ettepaneku kolmepoolseteks läbirääkimisteks. Hiljem tekkisid paralleelsed läbirääkimised ehk Käina tegi ettepaneku neljapoolseteks läbirääkimisteks. Hiiu vald nõustus, Pühalepa keeldus liitumast.
Üllar andis ülevaate Käina valla vaatenurgast, millest selgus, et kolmepoolselt kokku lepitud põhimõtted on edasi kantud kogu saart hõlmava valla läbirääkimistesse ja sellesse lepingusse, mille osas Käina ja Hiiu vald viimase kuu jooksul nõu pidanud. Kolme valla puhul oleks takistuseks 5000 elaniku kriteeriumi mitte täitmine ja sellega kaasnevate liitumispreemiateta jäämine.
Tiit: miks on Hiiu ja Käina valla läbirääkimiste protokollis kirjas Hiiu, Käina, Pühalepa ja Emmaste valdade ühinemisläbirääkimiste protokoll?
Üllar: kuna sisu poolest on mõeldud kogu saare peale, kui aga teised ei soovi läbirääkimistega liituda, siis muudame seda.
Toomas: omalt poolt kommenteeriks, et ega me protsessis pole nii kaugele jõudnud, et kokkuleppele jõuaks, minu jaoks on asi toores ja segane.
Antti: on hea, et preemiaid jagatakse, aga see ei saa olla peamine.
Hergo: minu hinnangul on kolme valla läbirääkimised karile jooksnud
Ülo: mina nii ei julgeks öelda, ametlikult ei ole volikogud oma sõna öelnud.

Käina Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 103 „Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine“ esitatud ettepanekule vastamine

Ülo: ettepanek juba 24. augustil tehtud. Üllar väitis, et kõik kolmepoolselt läbi räägitud tingimused on üle võetud. Suurem osa põhimõtteid tõesti. Osavallad, s.h Hiiu valla kaheks jagunemine. Mõned siiski mitte. Valla keskuse asukoht (oli Käina, on Kärdla) või lepingu muutmise kriteerium (oli 3/4, on 2/3 häältega) märgilistest asjadest. Emmastel on ette valmistatud kaks eelnõu, öelda ei ja öelda jah. Keeruline otsus ja suunatud kaugele vaadates.
Üks aspekt, et kolmekesi läbi rääkides on teatud kogemus tekkinud ja Pühalepa on oma otsusega signaali juba andnud. Minu elukogemus näitab, et pikas perspektiivis, kus rahvastik on niivõrd põhja poole kaldu, on üsna keeruline oma otsustamisvõimet säilitada. Isegi kui lepingus neljaks aastaks suudame kokku leppida, on pikas perspektiivis see vähevõitu. Arvan, et lepingut ei peeta peale perioodi pühaks dokumendiks.
Hergo: täna me ei otsusta liitumise üle, me räägime sellest, kas rääkida võimaliku liitumise osas kaasa või mitte. Aastal 2013 oli siin volikogu laua ääres veidi teine seltskond. Kahe aasta eest üks valimisliit loobus volikogu tööst, püüdes nii nö signaali välja saata ja oma eesmärke saavutada. Head volikogu liikmed, palun andke märku, kelle arvates nad oma eesmärgid sellega täitsid.
Ehk me peaksime siiski läbirääkimiste laua taha istuma, sest:
a) öeldes "ei", võtame vastutuse ja ei anna ka Emmasteotsa inimestele võimalust liitumise protsessi mõjutada
b) volikogu komisjonid on üsna üksmeelselt seda toetanud
c) loobudes on oht, et seda, millele kolme vallaga läbirääkimisi pidades aluse oleme pannud, ei tule
d) tunnetan vallakodanike meelsust selleks ja arvan, et väga oluline oleks läbi viia ka rahvahääletus, millele peaksime detsembris lõppotsust tehes paljuski tuginema, praegu ignoreeriksime rahva arvamust
e) me võime küll väljendada oma pahameelt haldusreformi suhtes, aga reaalsus on see, et vabariigi valitsus (isegi kui teatud muutus toimuks selles) näeb Hiiumaad tervikuna
f) parim võimalus endale soodsad tingimused tulevikuks saada, on ise kaasa rääkida protsessis ja kui tingimused ei sobi, siis detsembris on liitumisele võimalik "ei" öelda.
Jüri: otsuse meie eest, kas räägime läbi või mitte, on vabariigi valitsus meie eest teinud. On valida, kas teeme oma hääle kuuldavaks või tehakse otsused meie eest. Näen, et Hiiumaa peab olema üks rusikas. Tulles protseduuride juurde, siis aeg on otsa saamas. Leping tuleb väljapanemisele saata, tähtajad suruvad peale. Aeg meid kammitseb, aega meil ei ole.

Ülo: viis minutit vaheaeg

Mitte liituda: 6 poolt, 2 vastu
Liituda: 2 poolt, 6 vastu


Vallavolikogu määrus „ Emmaste valla arengukava aastateks 2016-2023”- teine lugemine
Kairi andis ülevaate arengukavas seatud eesmärkide täitmisest.
Arengukava võeti ühehäälselt vastu.

Vallavolikogu määrus „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021”- kolmas lugemine
Karin: võrreldes eelmise lugemisega on mõningad muudatused tehtud. Vaatasime üle tulumaksu laekumise, arvestasime väheke optimistlikumalt. 5,5% on see kasv nüüd. Strateegia on plaan tulevikku, tuleks laiemalt vaadata. Laenu ehk kohustuste rida on maksimaalne.
Tiit: laenukurss siiski tagasihoidlik. Alates 2017 ei ole valdadel piiranguid (varem oli 60%), laenukohustused võivad olla 100%. Käina plaanib võtta 80% peale.
Arutati investeerimisobjektide üle.
Eelarvestrateegia ühehäälselt vastu võetud.

Planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus „Vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine otsustuskorras”
Kõik poolt

Volikogu otsuse eelnõu „Emmaste Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine“

Kristi Ugam ja Karin Gross liikmeteks. Kõik poolt.

No comments:

Post a Comment