Friday, April 29, 2016

Istung 31

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 31

Volikogus kohal kaheksa liiget


Vallavalitsuse info (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
Tulumaksu laekus märtsis pea 75 tuhat eurot, see on 2,3% vähem võrreldes 2015. aastaga. Kolme kuuga on 25,2% kavandatud laekumisest. See on 5,19% enam kui 2015. aastal. Samas aprillikuu laekumine 8% vähem kui 2015.a.
1.aprillil tähistas SA Hiiu maakonna hooldekeskus Tohvri 50.sünnipäeva. 22.aprillil tähistati meeleolukalt valla aastapäeva.
Vallavalitsus vaatas üle üüriteenuste hinnad, osaliselt korrigeeriti. Uuendatud on sadamateenuste hinnakirja Sõru väikelaevasadamas. Sadamatasude kogumise ainuõigus on MTÜ Sõru Merekeskusel.
Kooli algklasside põranda renoveerimiseks kuulutatakse välja lihthange. Spordihalli põranda katmiseks tartaankattega kirjutati LEADER projekt.
15.mail osaletakse Maale Elama messil.
11.juunil toimub Sõrul Saaremaa-Hiiumaa köievedu.
2015.a. majandusaruanne on koostatud ja edastatud volikogu esimehele.

Ülo: kuidas Maale Elama messil esindatud oleme?
Kairi: Anne-Ly ja Gustav osalevad.
Kristi: mida see endast kujutab?
Kairi: tutvustatakse Emmaste valda ja kutsutakse siia elama.


Vallavolikogu otsus “Investeeringuobjekti kinnitamine”
Tiit L. taandas end hääletamiselt. 
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus “Kinnistute liitmine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus “Vallavara tasuta kasutamise lepingu tähtaja pikendamine otsustuskorras”
Kairi: ettepanek on lepingut pikendada aastani 2021, lõppes selle aastaga, aga praegu kehtib käesoleva aasta lõpuni, kuna see pikeneb automaatselt aasta kaupa, kui kumbki osapool loobuda ei soovi.
Tiit L.: kuna Sõru Merekeskus asub sadama territooriumil ja tegutseb seal niikuinii, siis kokkuleppel vallaga pean ka sadamal silma peal ja korjan sadamatasud. Raha, mis korjan, kasutan sadama huvides. Näiteks Mere-Ema kuju on Merekeskuse rahastatud ja tehtud ka väiksemad remonditööd.
Ülo: kas sel aastal planeeritud tööd on Merekeskuse kuludega?
Tiit L.: see on pigem 50-50, vald ostab näiteks värvi ja Merekeskus värvib.
Ülo: mis summadest me sadamatasude osas räägime?
Tiit L.: tuhandet kokku ei saa, külalisjahte käis 17-18, Kärdla Sadam on ka jutumärkides süüdi, et vähe aluseid käib. Uus koht ja tõmbab ligi.
Katrin: kus on tasuline duširuum ja pesu pesemise võimalus?
Tiit L.: Merekeskuse ruumides.
Ülo: palju on liikmeid? osa neist on vist ka valla juhtimisega seotud, vallavanem näiteks.
Tiit L.: on viis või kuus liiget.

Tehti ettepanek suunata eelnõu eelarve- ja majanduskomisjoni arvamuse saamiseks. Tiit L. taandas end hääletamiselt.
Kõik poolt

Volikogu määrus „Hiiu, Käina, Emmaste ja Pühalepa valdade ühise jäätmekava „Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020“ – tutvustamine, esimene lugemine
Harri: Hiiumaa prügila on saatnud valda jäätmekava ehk antud eelnõu. Vallavalitsus töötas selle läbi ja leidis ka paranduskohti, lisas need kommentaaridena ja saatis volikogusse. Põhimõtteliselt ei erine praegu kehtivast.
Kairi: see tuleb ka avalikustamisele ehk kõik saavad kaasa rääkida.
Ülo: kas valla elanikku ka kuidagi piirab?
Harri: ei piira, reglementeerib

Suunati teisele lugemisele

Kõik poolt

No comments:

Post a Comment