Saturday, April 2, 2016

Istung 30

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 30

Volikogus kohal kuus liiget, üks liitus Skype´i kaudu

Vallavalitsuse info
Veebruaris laekus tulumaksu 73 tuhat ehk 7% enam kui 2015.a. Kahe kuuga laekunud +12,8%. Märtsis -8% võrreldes eelmise aastaga.
Kaasava eelarve hääletamisel osales 99 vallakodanikku. Kaaluka enamusega võitis nr 2 ehk LED-valgustuse paigaldamine. Finantsjuhi konkursi võitis Karin Gross Tartust. [asub tööle hiljemalt 01.05]

Kristi: kes veel finantsjuhi kohale kandideeris ja miks just KG valiti?
Tiit: kolm kandidaati, üks ei kvalifitseerunud, teisel oli vähem kogemusi
Ülo: 8% tulumaksu märtsi osas vähem, mis võiks olla põhjus?
Tiit: ei ole selgitust sellele
Ülo: mis oli kaasava eelarve võitja osakaal?
Tiit: üle kolmandiku, vist oli 36 häält 99-st
Hergo: Emmaste Leader taotlus ei läinud läbi, PKT-s Emmaste ideid top-5 seas pole. Ei usu, et teised Emmastele nö kambakat teha tahava- või tahavad?-, seega kas põhjuseks võib olla nõrk lobitöö või oleks meil vaja projektikirjutajat, millest ka juttu on olnud?
Tiit: PKT osas siseministeerium luges mittekvalifitseerunuks meie projekti, Leadri puhul ütlen otse, et mulle ei meeldi see süsteem. Lihtsalt öeldes tegid MTÜ-d vallale kambaka, leiti et õllerestoran on suurema maakondliku tähtsusega objekt.

Vallavolikogu aseesimehe Hergo Tasuja arupärimisele vastamine:

1. Ohtlikest ehitistest

Tiit: Eelmine kord oli sellest juttu. Peame aru saama juriidilisest aspektist. Ei ole nii, et käime ja näitame näpuga, et on ohtlik. Vajalik on ekspertiis teha ja see nõuab raha.
Tohvri rajatiste avamine loob ohtliku koha. Olen ka Selirannaga sellest rääkinud. Need objektid on ohtlikud ja vajavad hoiatussilte.
Ametlikke ettekirjutusi ei ole valla poolt tehtud.

2. Teenustest Sõru Väikelaevasadamas
Tiit: Teenuste hinnakiri on kehtestatud varasematel aegadel. Vaatame seda üle.
Leping on sõlmitud aastal 2011 Merekeskuse ja eelmise vallavanema vahel. Oleme Merekeskuse esindajaga omavahel kohtunud ja leping on ülevaatamisel.

3. Kärdla Veevärgiga liitumisest
Tiit: See ei ole niisama lihtne operatsioon. Kärdla VV inimestega oleme kohtunud. Ja ka oma objektid üle vaadanud. KIK-ist enam vald abikõlbulik pole projektide jaoks. Küsimus, et kas tahame, et meil on oma EMKO. Kärdla VV liitumine saaks toimuda avaliku konkursi kaudu, kus saaksid ka teised ettevõtted kandideerida.

Vallavolikogu otsus "Maa taotlemine munitsipaalomandisse, sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine”
Pilvi: peaks olema viimane osa, rohkem ei tule, jõuame maareformiga ühele poole

Kõik poolt


Vallavolikogu otsus "Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse menetlemise delegeerimine vallavalitsusele"
Kairi: seotud uue seadusega, kus uued terminid, seni on see olnud vallavalitsuse pädevuses
Kõik poolt

Vallavolikogu määrus "Emmaste vallaeelarve reservfondi kasutamise kord"
Kairi: ainult üks muudatus, lisatud on võimalus sihtasutust toetada

6 poolt, 1 vastu


Vallavolikogu otsus "Välislähetusse saatmine"
Ülo: vallavanem soovib minna õppereisile
Hergo: eelmisel aastal käisite koos Brüsselis, nüüd see reis, mul ei ole midagi selliste asjade vastu- silmaringi peab laiendama, aga väga tore oleks pärast tagasisidet saada, et mida teada saadi ja kas seda saaks ka siin Emmastes ära kasutada
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus "Hiiu maakonnaplaneeringu kooskõlastamata jätmine"
Ülo: meil on ainult seaduse vastuoludele viidates võimalik vastu olla
Tiit: siin on ära tehtud suur töö, oleme otsinud vastuolud välja. Samas on positiivne, et maavanem on oma sõna pidanud ja PT-7 on planeeringust välja jäänud
Toimus arutelu, kus tunnustati, et planeeringut üle vaadates on seoses Emmastega märkimisväärne töö ära tehtud muudatusettepanekute osas
Kõik poolt

Vallavolikogu otsus "Volikogu esimehe töötasu määramine. Vallavanema töötasu määramine"
Tiit ja Ülo lahkusid volikogu saalist
Hergo: kui tahaksime juriidiliselt korrektselt või head tava järgides asja ajada, siis peaks see ka eelarvekomisjonist läbi käima, sest see on uus eelnõu. Iseenesest ei ole selle vastu. Mina pakkusin oma eelnõuga välja, et oleme Käinaga samal tasemel, aga miks mitte ka paremad olla. Saan aru, et lähtutud on valla ühtsest +5% palgatõusust. Samas volikogu esimehe tasemel on Käinaga vahe sees.
5 poolt, 1 vastu, 1 ei osalenud hääletamisel

Hiiu valla ettepanekust „Ettepaneku tegemine konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" keeldumine
Ülo: seadus näeb keeldumise korral ette põhjendamist

Toimus arutelu

6 poolt, 1 vastu

Volikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Tiit L. tutvustas tööplaani
Kõik poolt


Järgmine volikogu istung 29.aprillil

No comments:

Post a Comment