Thursday, June 30, 2016

Avaldus

Vastavalt valla põhimäärusele kasutan võimalust avalduse esitamiseks.

1. Arupärimine volikogu liikme poolt. Kuigi valla põhimääruse järgi on volikogu liikmel õigus saada vastus oma kirjalikule küsimusele 10 tööpäeva jooksul, olen sel aastal kasutanud võimalust esitada arupärimisi, mille olen välja saatnud ühe volikogu istungi järel, sooviga saada vastused järgmisel istungil. See annab pea kuu pikkuse ajalise ruumi vastuse vormistamiseks, arvestades, et teinekord on vaja dokumentidega tutvuda või allasutustega suhelda. Seega erineb see ka oluliselt vallavalitsuse infotunnile järgnevatest küsimustest, millele tuleb suht eksprompt vastata. Liiatigi peaks viimased puudutama eelkõige infotunnis edastatut.

2. Täpsustused. Eelpool mainitule vaatamata tundub, et volikogu istungil nr 32 vastati arupärimistele osaliselt selleks end ette valmistamata. 
Kui on küsimus, kas ja kuidas saaks toetada noortevolikogu tegutsemist, siis ei ole vaja vastata, mis asi on noortevolikogu. Samas eks see oligi paljuski volikogule suunatud küsimus ja Ülo lubas teemaga tegeleda.
Niisamuti, kui küsimus on, et miks ei korraldatud konkurssi, siis ei ole vaja ühest või teisest inimesest rääkida.
Nüüd aga vallavara kasutusse andmise konkursist. Arupärimisele vastates ütles Tiit Paulus, et „konkursi tähtaega pikendati“. Uurisin asja. Päris niisama lihtsalt ei saagi tähtaega pikendada. Niisamuti ei leidnud ma vallavalitsuse protokollidest ega mujalt selle ehk pikendamise kohta viidet. Seega ma väga loodan, et konkursi tähtaega seadusevastaselt ei pikendatud ja tegemist oli vaid faktilise ebatäpsusega. 
Tiit Paulus ütles ka, et mina „viskasin avalduse lihtsalt lauale ja ei soovinud jätkata“. Ma väga loodan, et see oli vaid kujundlik väljend, mitte vale minu pihta. Kindlasti ei visanud ma avaldust, vaid andsin selle viisakalt üle. Ja see oli kaalutletud otsus. 
Meil võiks olla nii palju austust ja ausust, et räägiks otse, ilma keerutamata. Teame mõlemad väga hästi, miks ma loobusin sellest kohast. Populaarset väljendit kasutades olid meil Sinuga „suusad risti läinud“. Ja mina ei pea õigeks, et inimene tiksub kusagil ametikohal, palk jookseb, samal ajal ei anta endast maksimumi. Sel hetkel ma tundsin, et mul ei ole võimalik anda endast maksimumi. Ja ma siiralt, ehk ka sinisilmselt lootsin, et juba siis tuleb konkurss, mille läbi leitakse inimene, kes annab endast maksimumi.

Samas ma kohe kindlasti ei lõpetanud Emmaste valla spordielus kaasa löömist või sellesse panustamist. Isegi kui see on tähendanud sellele peale maksmist. Ühe näitena leidsime möödunud aastal omavahenditest võimaluse kõik neli jalgpallivärava võrku uute vastu vahetada. Aga ma ei taha siin nüüd end kuidagi heas valguses paista lasta. Tean, et ka mujal ja ka teistes sektorites panustavad fanatid oma tegemistesse. See ongi kolmanda sektori ehk MTÜ-nduse võlu ja valu.
Ja kindlasti ei taha ma ka öelda, et oleme vallast täiesti eraldiseisvana tegutsenud. Ka vald on tegemisi toetanud, näiteks Emmaste rattamaratoni korraldamist.

Küll väidan ma, et kui ühe ala entusiastid tegutseksid järjepidevalt ühiste eesmärkide nimel, siis oleks koondtulemus parem. Ühe näitena olen umbes kuu aja eest koostanud koostöölepingu algvariandi, mida ma loodan, on vallavalitsus arutanud ja kutsub ühel hetkel ka teise poole laua taha.

Viimaseks jõusaalist. Tiit Paulus ütles: „Saatsin Hergole ülevaatamiseks jõusaali hinnapakkumise, et saada tagasiside, kas sellised seadmed sobivad, kuna mina ei ole spetsialist. Vastust ma ei ole saanud.“ Mina mäletasin asja natukene teistmoodi ja uurisin seega aastataguseid kirju ja mõttevahetusi. Mina ütlesin nii jõusaali pakkujale, kes saaliga tutvumas käis ja oludele vastava pakkumise tegi, kui ka vallavanemale oma arvamuse välja, lisades, et rahakott ei ole minu käes. 21.aprillil 2015 saatis Tiit kirja, kus seisab: „Tere! Lugesin Sinu mõtteid jõusaalist. Plaanisin, et võiks sel aastal arutada liisingu võimalust. Hetkel läks suur raha EAS –i tagasimaksele, aga ega elu sellepärast ei tohi jääda seisma. Selle sinu väljapakutud komplekti peaks üle vaatama, kas midagi on puudu või üleliigset. Raha annab leida ka mõnest projektist.“ Hilisema kirjavahetuse käigus jäi jutt, et vald võiks olla eestvedaja, eesotsas Anne-Ly´ga. Siis aga, volikogu istungil nr 20 ehk 30.aprillil 2015 esitasime umbusaldusavalduse ning ka jõusaali-teemaline kirja- ja mõttevahetus katkes.

Mina olen kõik halva unustanud, vastuoludest üle saanud. Vaatan tulevikku ja annan endast Emmaste heaks parima. Loodetavasti saab see toimuma koostöös ja ühiste jõududega.
Selle teema tõstatamine avalduse kaudu ei ole näide vastupidisest. Tahtsin lihtsalt faktid õigesse järjekorda sättida. Enda meelest olen püüdnud siin vallas spordi heaks panustada, tegutseda selle nimel, et meie lastel oleks paremad võimalused sportimiseks. Kui seda ei ole märgata olnud, siis on kahju, aga elan selle üle. Küll teeb haiget lugeda või kuulda, justkui ma torpedeeriks Emmaste spordivaldkonna tegemisi.

3. Haridus- ja kultuurikomisjon. Natukene rohkem kui aasta eest, noortekeskuse ümberkorraldamise protsessi juures juhtisin volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et kui leitakse, et protsessi on vallavanema poolt täiesti õigesti juhitud ja midagi ümber vaatama ei pea, sel juhul on eksijaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, kes asjatult tüli tekitas ja mingit mõttetut kaasamise ja avatuse juttu ajab. Sel juhul palusin avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja valida uus komisjoni esimees. Sinnani me ei läinud.
Nüüd, head volikogu liikmed, palun teil end liigutada. Ma ei oska ega taha ise enda tegutsemise või komisjoni toimimise kohta hinnangut anda, seda võib küsida komisjoni liikmete käest. Küll aga tunnen nagu eksisteeriks kaks paralleelmaailma. Üks on enne nö „suuskade risti minemist“ ja teine peale seda. Ehk kui enne seda edastati mulle haridus- ja kultuurivaldkonda puudutavat infot, tuli see siis HOList või EMOList või mujalt, siis teises maailmas elades on pea täielik infosulg.

Ma ei näe mõtet olla pelgalt kohatäitjaks. Ega taha ka kellelgi ees olla. Samas mõtlen, kas see, mis te oma valimisprogrammi kirjutasite, näiteks koostööd puudutav või et „volikogus vähemusse jäänutel on õigus osaleda valla juhtimises“, on see, mida te ka praegu mõtlete.
Seega palun teil nüüd suvel kas vallavanemat koolitada info jagamise osas või siis leida uus komisjoni esimees. Ise arvan, et näiteks Ülo on minust kindlasti pädevam haridusteemadel. Igal juhul praegune paigalseis pole ka valla seisukohalt efektiivne.

No comments:

Post a Comment