Wednesday, April 16, 2014

Istung 7 ja 8

Kokkuvõte volikogu 7. ja 8. istungist.

Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 7

Vallavanema informatsioon.
Valla võlakoormus lubatud 60% asemel 68%. Märgukiri rahandusministeeriumist tuli, sanktsioone kohe ei rakendata.

Arvelduslaenu pikendamine.
Võeti aasta alguses, volikogu andis häältega 5-3 selleks tagantjärele loa 45000€ ulatuses.

Toimus eelarve I lugemine.

Vaadati läbi revisjonikomisjoni tööplaan. Otsuse kinnitamine viidi järgmisele volikogu istungile.

Lisaks muud küsimused.


Emmaste vallavolikogu VIII koosseisu istung nr 8

Vallavanema informatsioon.
Tulumaksu on laekunud kahe kuuga 15,37%.

Eelarve 2014 läbis II lugemise. Hääletamine. Poolt: Ü.Kikas, G.Kotkas, V.Leenurm, M.Rand ja K.Ugam. Vastu: M.Kallas, A.Kail ja L.Lepamaa.

Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
Esimene hääletus: 4 poolt, 4 vastu
Teine hääletus: 7 poolt, 1 vastu

Lisaks muud küsimused

No comments:

Post a Comment